ИЗ ОПШТИНЕ

УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ РОЂЕНИХ 2003.

Центар Министарства одбране Панчево објавио је информацију о активностима поводом увођења у војну евиденцију рођених 2003. године, као и из било ког разлога неуведених регрута старијих годишта (рођених између 1991. до 2002. године).
Увођење у војну евиденције обавиће се у периоду од 18. јануара, до 28. фебруара 2021. године. Према динамичком плану, за регруте са адресом пребивалишта на територији општине Ковин упис се врши у просторијама Општинске управе Ковин, ЈНА бр. 5 – канцеларија бр. 50 на спрату и то четвртком од 09.00 до 15.00 часова у наведеном периоду током јануара и фебруара.
Приликом увођења у војну евиденцију потребно је показати личну карту на увид. Из Центра Министарства одбране указују да неодазивање општем позиву повлачи одговорност у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези Републике Србије.
Обавештење и Динамички план преузмите у наставку и на огласној табли сајта.

Обавештење и Динамички план – Увођење у војну евиденцију рођених 2003

Извор фотографије: Министарство одбране и Војска Србије