ИЗ ОПШТИНЕ

СА ОСМЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Одборници актуелног сазива локалне скупштине заседали су данас 8. пут и једногласно донели решења о давању сагласности на статуте свих десет месних заједница образованих на територији општине Ковин. Подсетимо, нови текстови статута мз усклађени су са новом Одлуком о о месним заједницама на територији општине Ковин, донетом 18. децембра 2020. и измењеном на прошлој седници СО, 2. марта – унете измене односе се на број грађана који предлажу кандидата за члана савета МЗ – убудуће ће то бити најмање 30 грађана са пребивалиштем на подручју те месне заједнице (осим за МЗ мало Баваниште где остаје да кандидата предлаже најмање 10 грађана). Такође, редослед кандидата на изборној листи биће утврђен према редоследу њиховог проглашавања. А све то биће од значаја за управо расписане изборе за чланове савета мених заједница – јуче их је председник СО Ковин, Зоран Брадањи, расписао за 25. април 2021. године.


Скупштина општине донела је на 8. седници Одлуку о допуни Одлуке о утврђивању висине тржишне цене закупа неизграђеног грађевинског земљишта јавне намене на територији општине Ковин. Основном тексту додаје се и тачка Vа, којом се утврђује годишња висина тржишне цене закупнине по квадрату (м2) заузећа неизграђеног грађевинског земљишта јавне намене за постављање паркинг простора у износу од 277,00 динара за Ковин и 238,00 динара за остала насељена места на територији општине. Одлука ступа на снагу сутра, 13. марта 2021. године.