ИЗ ОПШТИНЕ

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК – ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Општинска управа Ковин издала је Обавештење о увиду у Јединствени бирачки списак (ЈБС) – део бирачког списка за подручје општине Ковин, поводом одржавања избора за чланове савета месних заједница са територије општине Ковин 25. априла 2021. године.

Обавештења су, у складу са прописима, издата на српском језику и језицима националних мањина који су у службеној употреби на територији општине Ковин – на мађарском и румунском.

Увид у Јединствени бирачки списак (ЈБС) овим поводом могуће је остварити у ОУ Ковин сваког дана (осим недеље) од 07,00 до 15,00 сати и захтевати упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка до 09. априла 2021. године у 24,00 часа. Посебно се позивају малолетна лица, која бирачко право стичу најкасније на дан избора 25. априла 2021. године, а живе на територији општине Ковин, да провере да ли су уписана у бирачки списак.

Обавештења преузмите овде, или на огласној табли сајта општине,  https://www.kovin.rs/oglasna-tabla/

Обавештење о увиду у ЈБС, избори у МЗ 2021
Обавештење на РУМУНСКОМ, увид у ЈБС
Обавештење на МАЂАРСКОМ, увид у ЈБС