Одлука о висини и начину расподеле 2024-Цркве 21.06.2024
Јавни конкурс спортска удружења 2024
17.06.2024
Јавна презентација УП за изградњу складишта и претакалишта запаљивих течности у Ковину
18.05.2024
СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК ЗА РАДНО МЕСТО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР И УПУТСТВО ЗА КАНДИДАТЕ
15.05.2024
Одлука о расподели средстава удружењима у 2024. години 30.04.2024
Јавни конкурс за извршилачко радно место у Општинској управи Ковин – Грађевински инспектор, Образац пријаве и Информација за кандидате
18.04.2024
Јавни оглас за давање у закуп локација за монтажне објекте и киоске
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 26. АПРИЛ 2024. ГОДИНЕ
10.04.2024
Јавни оглас и Обавештење Министарства одбране о стално отвореном конкурсу за служење војног рока и оспособљавање за резервне официре 05.04.2024
Оглас за јавну презентацију УП за изградњу комплекса тениског центра на кп бр 7383 ко Ковин 03.04.2024
Јавни оглас за доделу пакета помоћи породицама избеглих и интерно расељених лица 03.04.2024
Јавни конкурс за расподелу средстава црквама и верским заједницама за 2024. годину и Образац пријаве на конкурс 01.04.2024
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР И ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ
29.03.2024
Обавештење о упису деце у ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ за радну 2024-2025. годину 29.03.2024
Оглас за јавну презентацију УП за изградњу комплекса тениског центра на кп бр 7383 ко Ковин
28.03.2024
Извештај о правдању средстава по основу дотација из буџета општине за 2023. годину 22.03.2024
Извештај о учешћу у финансирању и суфинансирању културно-уметничког стваралаштва у 2023. години 22.03.2024
Обавештење о упису у 1.разред основне школе, школска 2024-25. година 20.03.2024
Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката у области културно-уметничког стваралаштва и обрасци
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЈЕ 27. МАРТ 2024. ГОДИНЕ
13.03.2024
Закључак о јавној продаји покретних ствари извршног дужника ALEXSANDAR BAGREM DOO Ковин 11.03.2024
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У 2024. ГОДИНИ
Рок за достављање пројеката је 25. март 2024. године
07.03.2024
ОГЛАС рани јавни увуд ПДР за подводну експлатацију угља
07.03.2024
Исправка огласа за отуђење непокретности – Беко, објављеног 09.02.2024. године
12.02.2024
Оглас за отуђење погона Младост Беко
09.02.2024
ЈАВНИ ПОЗИВ, ТЕРМИНИ ЗА СПОРТ 2024. И ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ 05.02.2024
Годишњи план јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката удружења у 2024
26.01.2024
Јавно обавештење о износима за финансирање у области СПОРТА за 2025. годину 25.01.2024
Јавни конкурс за добровољне ватрогасне јединице 2024 24.01.2024
Добровољно служење војног рока и оспособљавање за резервне официре – упутни рок МАРТ 2024 24.01.2024
ЈАВНИ ПОЗИВ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА ЗА ЗАКУП-ОТКУП СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 18.01.2024
ОГЛАС јавни увид ППППН БЕОГРИД 2025 10.01.2024
Добровољно служење војног рока и оспособљавање за резервне официре, конкурс 2024. 09.01.2024