Оглас за отуђење непокретности парцела 3172-16 Дубовац
18.03.2023
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА 2023
 Рок за подношење пројеката је 28.03.2023.

13.03.2023
Оглас за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта
10.03.2023
Оглас за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта
06.03.2023
РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП КОВИН ГАС КОВИН
02.03.2023
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2023. ГОДИНИ И ОБРАСЦИ
Конкурс је објављен и у штампаном издању листа „Новости“ дана 11.02.2023. године. Рок за пријаве је 26.02.2023.
11.02.2023
Јавно обавештење о максималном износу у буџету општине за организације из области СПОРТА
03.02.2023
Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ковин – лицитација   рок: 09.02.2023 02.02.2023
Годишњи план расписивања конкурса за удружења у 2023. години
24.01.2023
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА-суфинансирање инвестиционог одржавања зграда у ЗОНИ В 24.01.2023
Предлог РАНГ ЛИСТЕ – суфинансирање инвестиционог одржавања зграда у ЗОНИ В
20.01.2023
ЈАВНИ КОНКУРС за удружења, област управљања ванредним ситуацијама-добровољне ватрогасне јединице и ОБРАСЦИ   рок за достављање понуда је 26.01.2023. до 15.00h 10.01.2023
Динамички план и обавештење – увођење у војну евиденцију рођ. 2005. године 10.01.2023
ДСВР и оспособљавање за резервне официре – упутни рок МАРТ 2023. године 10.01.2023
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА ЈП КОВИН-ГАС КОВИН објавњено у листу „Српски телеграф“ дана 30.12.2022. и у издању „Сл. гласника РС“ од 30.12.2022. године 30.12.2022