Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе, Металка Траде доо 25.02.2021
Јавни оглас – отуђење непокретности у КО Делиблато, парцела 1970-1 23.02.2021
Обавештење о захтеву за издавање дозволе за СИЛОИН 23.02.2021
Обавештење о донетој одлуци за METALKA-TRADE Смедерево 22.02.2021
Обавештење о донетој одлуци за SILOIN 22.02.2021
Јавни оглас за пословни простор у Баваништу, Трг Зорана Ђурђева 6   Рок за понуде: 05.3.2021. 18.02.2021
Годишњи план јавних конкурса за пројекте УДРУЖЕЊА у 2021 09.02.2021
ОГЛАС-Лицитација пољопривредног земљишtа из 2020 и упутство 08.02.2021
ЈАВНИ КОНКУРС, СУФИНАНСИРАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2021. И ОБРАСЦИ  (Рок за пријаву пројеката је 26.02.2021.) 06.02.2021
Обавештење о захтеву за процену утицаја на ЖС, Metalka-Trade doo, Смедерево 05.02.2021
Одлука о терминима бесплатног коришћења спортских сала и објеката за 2021 02.02.2021
ЈАВНИ КОНКУРС УДРУЖЕЊА-ОБЛАСТ УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 01.02.2021
Јавни оглас – давање у закуп канцеларије у ЈНА 2 Ковин        (рок за достављање понуда је 17.02.2021) 01.02.2021
Оглас за прикупљање понуда, парцела 951-1 КО Дубовац    (рок за достављање понуда 04.3.2021) 01.02.2021
Оглас за прикупљање понуда парцела 1503 КО Плочица      (рок за достављање понуда 04.3.2021) 01.02.2021
Обавештење о поднетом захтеву СЗАР РП Ковин 22.01.2021
Оглас За Јавну Презентацију Уп Аутоперионица Гулан 18.01.2021
Обавештење и Динамички план – Увођење у војну евиденцију рођених 2003 11.01.2021