Измена огласа о јавном увиду Нацрта регионалног просторног плана АПВ за период 2021-2035. година 06.05.2022
Јавни конкурс за расподелу средстава црквама и верским заједницама 2022 05.05.2022
Оглас јавне презентације УП за ТС Чибук 2 у Мраморку 28.04.2022
Обавештење о упису у ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ за радну 2022-23. годину 21.04.2022
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗВРШИЛАЧКО МЕСТО У ОУ КОВИН – ОПШТИНСКИ ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР  обавештење о јавном конкурсу је објављено у листу СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ 19.04.2022
19.04.2022
Одлука о расподели средстава удружењима грађана у 2022. години 18.04.2022
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, 2. КРУГ 12.04.2022
ЈАВНИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ ПОДСТИЦАЊА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА У 2022. ГОДИНИ   (Рок за пријаву 26. април 2022)
12.04.2022
Решење о образовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања за 2022г 07.04.2022
Јавни оглас – отуђење парцела 1617, 1616, КО Баваниште  оглас је објављен у листу СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ 06.04.2022 06.04.2022
Јавни оглас, отуђење парцеле 9307-9, КО Ковин   оглас је објављен у листу СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ 06.04.2022 06.04.2022
УПИС У ППП – Обавештење 2022 24.03.2022
Оглас за ЈУ -РПП АПВ 2021-2035 22.03.2022
Јавни оглас – отуђење непокретности из јавне својине, парцеле 2479, 2480, 2481 КО Ковин 17.03.2022
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У 2022. И ОБРАСЦИ 15.03.2022
ОГЛАС- пословни простор у центру за културу 02.03.2022
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН У 2022. ГОДИНИ  оглас је објављен у листу СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ 02.03.2022 02.03.2022
Обавештење о у увиду у ЈБС, парламентарни избори 2022. године 22.02.2022
Обавештење-Промоција добровољног служења војног рока са оружјем и курса слушалаца резервних официра ВС 07.02.2022
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА 2022 04.02.2022
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОУ КОВИН
+образац
04.02.2022
ЈАВНИ ПОЗИВИ – ДОДЕЛА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА ИЗ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 01.02.2022
Оглас 2022 закуп пољопривредног земљишта лицитација – 1 круг 28.01.2022
Годишњи план јавних конкурса за удружења 2022 28.01.2022
Обавештење о упису у I разред за школску 2022-23, на три језика 26.01.2022
Увођење у ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ рођених 2004, Динамички план и обавештење 18.01.2022