ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗВРШИЛАЧКО РАДНО МЕСТО У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КОВИН +образац
КОВИН Обавештење о конкурсу објављено је у дневном листу „Информер“ дана 28. децембра 2023. године
28.12.2023
Јавни оглас за закуп локација за монтажне објекте и киоске
Рок за достављање понуда је 04.01.2024.
20.12.2023
Оглас за јавну презентацију УП за изградњу магацина у Ковину 28.11.2023
Листа кандидата за избор директора ЈП 28.11.2023
Закључак о одбацивању неблаговремене пријаве за конкурс за директора ЈП 28.11.2023
Закључак о одбацивању пријаве на конкурс за именовање директора ЈП. 28.11.2023
Оглас за јавну презентацију УП за изградњу силоса у Баваништу на парцели 6901-1,2 14.11.2023
ЈАВНИ ОГЛАС, ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН
до 17.11.2023.
13.11.2023
ДРУГИ КРУГ јавног надметања за закуп и коришћење пољопривредног земљишта у јавној својини 2023 – Оглас и Листа парцела
до 17.11.2023.
13.11.2023
Оглас за јавну презентацију УП за изградњу производно пословних објеката на парц бр 9317-15 Ковин 23.10.2023
Јавни конкурс за именовање директора ЈП Ковински комуналац Ковин, Одлука i образац пријаве 13.10.2023
Оглас – отуђење непокретности из јавне својине, парцела 9308-210 КО Ковин
Обавештење о огласу објављено је и у листу „Информер“, штампано издање од 12.10.2023.
12.10.2023
Јавни оглас – давање у закуп локација за монтажне објекте и киоске
Рок за достављање понуда је 27.10.2023.
12.10.2023
Оглас за јавну презентацијуУП за изградњу фотонапонске електране на парц бр 8707-1 Ковин 22.09.2023
ОГЛАС Рани јавни увид у елаборат Измена ПГР за Ковин 20.09.2023
ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА, упутни рок ДЕЦЕМБАР 2023. 20.09.2023
Оглас за отуђење непокретности из јавне својине, парцела 1943 са објектом, КО Делиблато
15.09.2023
Јавни оглас – давање у закуп локација за постављањемонтажних објеката и киоска на површинама јавне намене 13.09.2023
Јавни конкурс за извршилачко радно место у Општинској управи Ковин, послови писарнице
Обавештење о конкурсу објављено је у издању листа „Информер“ од 12. септембра 2023. године.
12.09.2023
ОГЛАС Рани јавни увид у елаборат Измена ППО Ковин 12.09.2023
ПРИВРЕМЕНО ПРИКЉУЧЕЊЕ НЕЛЕГАЛНИХ ОБЈЕКАТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 11.09.2023
Јавни позив -достављање предлога програма за коришћење термина спортских сала у 2023. години
06.09.2023
Јавни позиви за упис имовине у Федерацији БиХ 25.08.2023
Оглас о давању у закуп пословног простора у делу објекта у Шумарку 10.08.2023
РАНИ ЈАВНИ УВИД ПППН БЕОГРИД 2025
09.08.2023
ЈАВНИ ПОЗИВИ ПОЉОПРИВРЕДА И ОБРАСЦИ – КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА БЕЗ НАКНАДЕ; ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА (ППЗ) 07.08.2023
МЕТАЛ КАТ РЕЦИКЛАЖА – Обавештење о предатом захтеву
11.07.2023
ОГЛАС Рани јавни увид у елаборат ПДР соларне електране у Ковину 11.07.2023
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 2023
07.07.2023
Оглас за отуђење непоркетности из јавне својине Парц. 3997 КО Ковин 04.07.2023
Оглас за отуђење непоркетности из јавне својине Парц. 2271-13 КО Баваниште 04.07.2023
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА КИОСКЕ И МОНТАЖНЕ ОБЈЕКТЕ 04.07.2023
Обавештење и Јавни оглас – Добровољно служење војног рока и ВСО за резервне официре, упутни рок СЕПТЕМБАР 2023. године 28.06.2023
Оглас за јавну презентацију УП за реконструкцију и пренамену објеката кп 9307-17
23.06.2023
ЈАВНИ ПОЗИВИ – СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023. И ОБРАСЦИ 14.06.2023
Оглас за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу складишта механизације
13.06.2023
Јавни позив стручна пракса 2023 09.06.2023
Јавни позив самозапошљавање 2023 09.06.2023
Јавни позив за доделу субвенција за теже запошљиве 2023 09.06.2023
Јавни конкурс јавни радови 2023 09.06.2023
Оглас за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу складишта механизације
08.06.2023
Оглас о раном јавном увиду ППППН АУТОПУТА Е-70
05.06.2023
Оглас – отуђење непокретности из јавне својине, парцела бр. 1509-8 КО Ковин
02.06.2023
Решење о расподели средстава у области јавног информисања за суфинансирање пројеката у 2023. години 22.05.2023
Обавештење – ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИХ КУПАЦА 18.05.2023
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КОВИН
17.05.2023
Решење о образовању Комисије за оцењивање медијских пројеката по конкурсу за 2023. годину
11.05.2023
Оглас о интерном конкурсу – ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
05.05.2023
Оглас – отуђење непокретности из јавне својине, парцела 2230-7, КО Ковин  Рок за подношење пријава је 05.6.2023.
04.05.2023
Одлука о расподели средстава удружењима грађана у 2023 – години 21.04.2023
ОГЛАС-јавни-увид-Нацрт измена ПГР КОВИН 21.04.2023
ОГЛАС-јавни-увид-Нацрт измена ПГР КОВИН
20.04.2023
Оглас за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу силоса у Мраморку к.п. бр.1448
19.04.2023
Обавештење о упису у Предшколску установу за радну 2023-2024
Упис почиње 3.05.2023 и траје до 31.05.2023
19.04.2023
Оглас за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу силоса у Мраморку к.п. бр.1448 10.04.2023
Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта 2 круг
Рок за пријаву 13.04.2023
07.04.2023
Оглас за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословног комплекса 05.04.2023
Јавни оглас Добровољно служење војног рока (упутни рок јун 2023) и ВСО за резервне официре (упутни рок септембар 2023)
05.04.2023
Решење, ценовник боравка у ПУ од 01. априла и Обавештење о упису предшколаца
31.03.2023
Оглас за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословног комплекса-март 2023
29.03.2023
Извештај о правдању средстава добијених по основу ДОТАЦИЈА за 2022. годину 24.03.2023
Јавни конкурс културно-уметничко стваралаштво 2023. и обрасци
Рок за пријаве је 07.04.2023.
24.03.2023
Извештај о правдању средстава за 2022 – КУД-ови 24.03.2023
Извештај о правдању средстава спорт 2022 24.03.2023
Оглас за отуђење непокретности парцела 3172-16 Дубовац
18.03.2023
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА 2023
Рок за подношење пројеката је 28.03.2023.
13.03.2023
Оглас за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта
10.03.2023
Оглас за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта
06.03.2023
РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП КОВИН ГАС КОВИН
02.03.2023
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2023. ГОДИНИ И ОБРАСЦИ
Конкурс је објављен и у штампаном издању листа „Новости“ дана 11.02.2023. године. Рок за пријаве је 26.02.2023.
11.02.2023
Јавно обавештење о максималном износу у буџету општине за организације из области СПОРТА
03.02.2023
Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ковин – лицитација   рок: 09.02.2023 02.02.2023
Годишњи план расписивања конкурса за удружења у 2023. години
24.01.2023
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА-суфинансирање инвестиционог одржавања зграда у ЗОНИ В 24.01.2023
Предлог РАНГ ЛИСТЕ – суфинансирање инвестиционог одржавања зграда у ЗОНИ В
20.01.2023
ЈАВНИ КОНКУРС за удружења, област управљања ванредним ситуацијама-добровољне ватрогасне јединице и ОБРАСЦИ   рок за достављање понуда је 26.01.2023. до 15.00h 10.01.2023
Динамички план и обавештење – увођење у војну евиденцију рођ. 2005. године 10.01.2023
ДСВР и оспособљавање за резервне официре – упутни рок МАРТ 2023. године 10.01.2023
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА ЈП КОВИН-ГАС КОВИН објавњено у листу „Српски телеграф“ дана 30.12.2022. и у издању „Сл. гласника РС“ од 30.12.2022. године 30.12.2022