Коначна листа ИРЛ, грађевински материјал 30.12.2021
Коначна листа ИЗБЕГЛА ЛИЦА, грађевински материјал 30.12.2021
Одлука и КОНАЧНА ЛИСТА, додела бесповратне помоћи предузетницима и привреди 29.12.2021
Оглас за Јавну презентацију УП изградња тренч силоса у Мраморку 29.12.2021
ДСВР и курс за резервне официре Војске Србије, УПУТНИ РОК МАРТ 2022 28.12.2021
Решење о појединачном давању, суфинансирање медијских пројеката у 2021 24.12.2021
Предлог листе ОДБИЈЕНИХ учесника другог позива 20.12.2021
ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ – ДРУГИ КРУГ – 90.000 дин ЗА ОБЈАВУ 20.12.2021
ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ – ДРУГИ КРУГ – 60.000 дин ЗА ОБЈАВУ 20.12.2021
ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ – ДРУГИ КРУГ – 30.000 дин ЗА ОБЈАВУ 20.12.2021
Грађевински материјал за ИЗБЕГЛА лица, листа реда првенства 10.12.2021
Грађевински материјал за ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА (ИРЛ), листа реда првенства 10.12.2021
Обавештење увид у БС референдум СР-HU-RO 06.12.2021
ОГЛАС јавни увид ПГР КОВИН 25.11.2021
II Јавни конкурс – Управљање у ванредним ситуацијама 2021 25.11.2021
Јавни позив II – субвенције за подршку предузетницима и привреди у 2021 24.11.2021
Оглас Јавна презентација УП за изгрању биогасног постројења и фабрике хране за псе 15.11.2021
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА кат.парц.245 и 246 КО Мраморак 01.11.2021
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗВРШИЛАЧКО РАДНО МЕСТО У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневном листу „Српски телеграф“ дана 22.10.2021. године
22.10.2021
Информација за интерно расељена лица о гласању на локалним изборима на КиМ 17.10.21 11.10.2021
ЈАВНИ ОГЛАС 2021 – ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ (које је по култури пољопривредно)
(рок за достављање понуда 15.10.2021. до 14h)
06.10.2021
Јавни оглас – отуђење непокретности, парцеле бр. 9317-35, 36,37 у КО Ковин 05.10.2021
Оглас-отуђење моторног возила (друга објава) 05.10.2021
Одлука о бесплатним терминима у спортским салама. 15.09.2021
Коначна листа за исплату бесповратних средстава привреди и предузетницима 09.09.2021
Оглас за Јавну презентацију УП дограње производног комплекса у Ковину 08.09.2021
Одлука накнаде за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у јавној својини 31.08.2021
Обавештење о захтеву Bio Gold Energy Мраморак 30.08.2021
Оглас за јавни увид у измене и допуне ПДР Чибук Мраморак 25.08.2021
Обавештење – Издавање бесплатних месечних карата за ђаке путнике 20.08.2021
Оглас за Јавну презентацију УП реконструкције пословног простора у Ковину 12.08.2021
Оглас за Јавну презентацију УП доградње производног комплекса у Ковину 12.08.2021
ЈАВНИ ПОЗИВ ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ЗА 2022. ГОДИНУ И ОБРАСЦИ 19.07.2021
Јавни позив – коришћење субвенција за подршку предузетницима и привреди у 2021 години 19.07.2021
Јавни позив – коришћење пољ.земљ. у државној својини БЕЗ НАКНАДЕ, за 2022. годину 19.07.2021
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН 12.07.2021
Јавни конкурс за пројекте удружења у области социјалне заштите у 2021. години 08.07.2021
Јавни оглас, прикупљање понуда за давање у закуп локација за постављање привремених монтажних објеката и киоска.пдф 08.07.2021
Јавни позив ИРЛ, за доделу помоћи у грађевинском материјалу 08.07.2021
Јавни позив за породице интерно расељених лица (ИРЛ) – куповина сеоских кућа и помоћ у материјалу 07.07.2021
ЈАВНИ РАДОВИ у 2021. ГОДИНИ, јавни конкурс и образац пријаве 01.07.2021
ЈАВНИ ПОЗИВИ – СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 2021- ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ И ИЗЈАВЕ 16.06.2021
Одлука верске заједнице 15.06.2021
Одлука о расподели средстава- аматеризам 15.06.2021
Оглас за Јавну презентацију УП винарија у Баваништу 09.06.2021
Одлука о расподели средстава удружењима 2021 24.05.2021
Јавни позив за интерно расељена лица (ИРЛ), додела грађевинског материјала   Рок за пријаву 20.05.2021.год. 05.05.2021
Јавни позив за избеглице додела грађевинског материјала     Рок за пријаву 20.05.2021.год. 05.05.2021
Оглас за Јавну презентацију УП вишепородични стамбено пословни објекат 29.04.2021
ОГЛАС јавни увид Чибук 2 29.04.2021
ЈАВНИ ОГЛАС – пословни простор у цара Лазара 91 27.04.2021
РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2021. ГОДИНИ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ 23.04.2021
Оглас за Јавну презентацију УП за изградњу објекта за складиштење воћа 08.04.2021
Јавни конкурс културно-уметничко стваралаштво 2021 и обрасци 05.04.2021
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 2021 05.04.2021
Оглас за Јавну презентацију УП за изградњу објекта за производњу печурака 02.04.2021
ЈАВНИ КОНКУРС ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА 2021г И ОБРАСЦИ  Рок за пријаве пројеката: 16.4.2021 01.04.2021
Обавештење о појединачном увођењу у војну евиденцију април-мај 2021 31.03.2021
Добровољно служење војног рока, упутни рок ЈУН и курс за резервне официре септембар 2021 30.03.2021
Решење – Комисија за оцену пројеката у области јавног информисања 24.03.2021
Оглас за Јавну презентацију УП Скореновац фарма крава 18.03.2021
Обавештење о увиду у ЈБС, избори у МЗ 2021 15.03.2021
Обавештење на РУМУНСКОМ, увид у ЈБС 15.03.2021
Обавештење на МАЂАРСКОМ, увид у ЈБС 15.03.2021
Одлука о расписивању избора у МЗ за 25-април 2021 12.03.2021
Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења 03.03.2021
Оглас за Јавну презентацију УП пословања објекта за паковање печурака 03.03.2021
Оглас за Јавну презентацију УП за изградњу фабрике бетона у Ковину 03.03.2021
Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе, Металка Траде доо 25.02.2021
Јавни оглас – отуђење непокретности у КО Делиблато, парцела 1970-1 23.02.2021
Обавештење о захтеву за издавање дозволе за СИЛОИН 23.02.2021
Обавештење о донетој одлуци за METALKA-TRADE Смедерево 22.02.2021
Обавештење о донетој одлуци за SILOIN 22.02.2021
Јавни оглас за пословни простор у Баваништу, Трг Зорана Ђурђева 6   Рок за понуде: 05.3.2021. 18.02.2021
Годишњи план јавних конкурса за пројекте УДРУЖЕЊА у 2021 09.02.2021
ОГЛАС-Лицитација пољопривредног земљишtа из 2020 и упутство 08.02.2021
ЈАВНИ КОНКУРС, СУФИНАНСИРАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2021. И ОБРАСЦИ  (Рок за пријаву пројеката је 26.02.2021.) 06.02.2021
Обавештење о захтеву за процену утицаја на ЖС, Metalka-Trade doo, Смедерево 05.02.2021
Одлука о терминима бесплатног коришћења спортских сала и објеката за 2021 02.02.2021
ЈАВНИ КОНКУРС УДРУЖЕЊА-ОБЛАСТ УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 01.02.2021
Јавни оглас – давање у закуп канцеларије у ЈНА 2 Ковин        (рок за достављање понуда је 17.02.2021) 01.02.2021
Оглас за прикупљање понуда, парцела 951-1 КО Дубовац    (рок за достављање понуда 04.3.2021) 01.02.2021
Оглас за прикупљање понуда парцела 1503 КО Плочица      (рок за достављање понуда 04.3.2021) 01.02.2021
Обавештење о поднетом захтеву СЗАР РП Ковин 22.01.2021
Оглас За Јавну Презентацију Уп Аутоперионица Гулан 18.01.2021
Обавештење и Динамички план – Увођење у војну евиденцију рођених 2003 11.01.2021