ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА ЈП КОВИН-ГАС КОВИН објавњено у листу „Српски телеграф“ дана 30.12.2022. и у издању „Сл. гласника РС“ од 30.12.2022. године 30.12.2022
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА У ГРАЂЕВИНСКОМ РЕОНУ КО БАВАНИШТЕ, КАО ПАШЊАК 27.12.2022
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА У ЗОНИ В 16.12.2022
Оглас за Јавну презентацију УП за изградњу постројења за пречишћавање воде 28.11.2022
Јавни оглас 2022 – ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КОЈЕ ЈЕ ПО КУЛТУРИ ПОЉОПРИВРЕДНО 17.10.2022
Оглас за давање у закуп парцеле број 5410-69, КО Ковин 17.10.2022
Одлука о утврђивању накнаде за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 17.10.2022
Добровољно служење војног рока – упутни рок ДЕЦЕМБАР 2022 11.10.2022
Избори за увид у ПБС 2022 – 3 језика 26.09.2022
Рани јавни увид поводом израде ПДР-а блока 120 радна зона у Ковину 21.09.2022
Јавни оглас за прикупљање понуда – парцеле у КО Делиблато 02.09.2022
Обавештење о поднетом захтеву – дозволе 501- 541-2022-IV 02.09.2022
Оглас јавне презентације УП за изградњу ПРП И ТС доо ВЕТРОЗЕЛЕНА У КО МРАМОРАК 26.08.2022
УП И фаза пословни објекат стамбено пословног обејкта кп_3140_1 16.08.2022
Јавна презентација УП за изградњу вишепородичног стамбено посл. објекта у Ковину 2088-2 и 2089 К.О. КОВИН 16.08.2022
Јавни конкурс ОУ Ковин, извршилачко радно место – Набавка и пренос средстава буџета 13.08.2022
Јавни конкурс ОУ Ковин за извршилачко радно место – Месна канцеларија Баваниште 13.08.2022
Јавна презентација УП за изградњу вишепородичног стамбено посл. објекта у Ковину 09.08.2022
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉ. ЗЕМ. У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2023 12.07.2022
ЈАВНИ ПОЗИВ – ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉ.ЗЕМ. У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИЗА 2023. ГОДИНУ 12.07.2022
Јавни оглас отуђење непокретности Пословни на парцели 1928 КО Баваниште 07.07.2022
Јавни оглас отуђење непокретности парцеле 202 и 203 КО Делиблато 07.07.2022
Интерни конкурс ОУ Ковин – радно место Набавка и пренос средстава буџета 30.06.2022
Интерни конкурс ОУ Ковин – послови матичара у МК Баваниште 30.06.2022
Одлука о висини и начину расподеле средстава ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 2022 29.06.2022
ЈАВНИ ПОЗИВИ – СУБВЕНЦИЈЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПОЉПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2022. ГОДИНИ И ОБРАСЦИ 14.06.2022
РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2022. ГОДИНИ 31.05.2022
Измена огласа о јавном увиду Нацрта регионалног просторног плана АПВ за период 2021-2035. година 06.05.2022
Јавни конкурс за расподелу средстава црквама и верским заједницама 2022 05.05.2022
Оглас јавне презентације УП за ТС Чибук 2 у Мраморку 28.04.2022
Обавештење о упису у ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ за радну 2022-23. годину 21.04.2022
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗВРШИЛАЧКО МЕСТО У ОУ КОВИН – ОПШТИНСКИ ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР  обавештење о јавном конкурсу је објављено у листу СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ 19.04.2022
19.04.2022
Одлука о расподели средстава удружењима грађана у 2022. години 18.04.2022
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, 2. КРУГ 12.04.2022
ЈАВНИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ ПОДСТИЦАЊА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА У 2022. ГОДИНИ   (Рок за пријаву 26. април 2022)
12.04.2022
Решење о образовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања за 2022г 07.04.2022
Јавни оглас – отуђење парцела 1617, 1616, КО Баваниште  оглас је објављен у листу СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ 06.04.2022 06.04.2022
Јавни оглас, отуђење парцеле 9307-9, КО Ковин   оглас је објављен у листу СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ 06.04.2022 06.04.2022
УПИС У ППП – Обавештење 2022 24.03.2022
Оглас за ЈУ -РПП АПВ 2021-2035 22.03.2022
Јавни оглас – отуђење непокретности из јавне својине, парцеле 2479, 2480, 2481 КО Ковин 17.03.2022
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У 2022. И ОБРАСЦИ 15.03.2022
ОГЛАС- пословни простор у центру за културу 02.03.2022
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН У 2022. ГОДИНИ  оглас је објављен у листу СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ 02.03.2022 02.03.2022
Обавештење о у увиду у ЈБС, парламентарни избори 2022. године 22.02.2022
Обавештење-Промоција добровољног служења војног рока са оружјем и курса слушалаца резервних официра ВС 07.02.2022
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА 2022 04.02.2022
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОУ КОВИН
+образац
04.02.2022
ЈАВНИ ПОЗИВИ – ДОДЕЛА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА ИЗ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 01.02.2022
Оглас 2022 закуп пољопривредног земљишта лицитација – 1 круг 28.01.2022
Годишњи план јавних конкурса за удружења 2022 28.01.2022
Обавештење о упису у I разред за школску 2022-23, на три језика 26.01.2022
Увођење у ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ рођених 2004, Динамички план и обавештење 18.01.2022