ИЗ ОПШТИНЕ

НОВИ ПРАВИЛНИК О БЕСПЛАТНОМ ПРЕВОЗУ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПЕНЗИОНЕРЕ

На 13. телефонској седници Општинског већа, одржаној у понедељак, 15. марта, стављен је ван снаге прошле седмице донет Правилник о обезбеђивању бесплатног превоза пензионерима у међумесном саобраћају на територији општине Ковин за 2021. годину, број 344-17/2021-III, од 10. марта 2021. године.
Одмах потом, донет је нови Правилник, на корист оних којима ће бити омогућен бесплатан превоз: одредбама је сада дефинисано да је Општинска управа Ковин у обавези да Центру за социјални рад „Ковин“ Ковин достави званичан списак пензионера који примају најнижу пензију, а који се добија од Републичког фонда за пензијско и инвалидског осигурања. На основу тога, Центар за социјални рад Ковин доноси решења о признавању права на бесплатни превоз пензионерима у међумесном саобраћају на територији општине Ковин за 2021. годину (подсетимо, првобитно је било дефинисано да сами пензионери подносе захтев, уз доказ о висини пензије и фотокопију личне карте).
Према тренутно доступним подацима, на територији општине Ковин има 1.355 пензионера са најнижим примањима.

Најстарији суграђани који ће на овај начин остварити бесплатан превоз, биће дужни да приликом вожње, поред легитимације коју ће добити, имају и важећу личну карту којом доказују свој идентитет.

Правилник ступа на снагу данас, 16. марта 2021, а биће објављен у „Службеном листу општине Ковин“.