ИЗ ОПШТИНЕ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ ЗАТВАРАЊА ДЕПОНИЈЕ

Због хитности решавања проблема са одлагањем отпада на депонији у Ковину коју је током викенда , 06 – 07. марта захватио пожар на више места, обавештавамо суграђане  да је после неколико дана, 11. марта,  пожар  локализован и угашен уз координисане активности људства  и механизације ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, Сектора за ванредне ситуације МУП Панчево и  ВПД  „Подунавље“ Ковин.

У циљу отклањања и спречавања ризика да  пожар поново букне, угрози животну средину, здравље и безбедност људи, депонија је привремено затворена и уведено ванредно дежурство и друге мере повећаног опреза. До проналажења привременог решења дошло је на хитном састанку министарке животне средине Ирене Вујовић са председницом општине Ковин Сањом Петровић и градоначелником Панчева Александром Стевановићем, на коме је постигнут договор да се изнађу могућности превожења отпада  из Ковина на санитарну депонију у Панчеву – док се не стекну потребни услови за безбедно и одрживо управљање отпадом у Ковину.  

Усмереност ка Панчеву у превожењу и одлагању комуналног и другог отпада  ће се реализовати у склопу регионалног повезивања и одлуке Владе Републике Србије о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом на територији  Републике Србије. Како је још договорено, на основу овог краткорочног решења, отпад ће се привремено  сакупљати у Ковину као и до сада:  то ће радити екипе ЈП ” Ковински комуналац “ специјалним возилом – смећаром и контејнерима. Грађани комунални отпад  могу доносити на привремено одређену-ограђену локацију ђубренице, са које се сав донети отпад товари у камионе кипере, капацитета преко 40 м3 и одвози на санитарну депонију на територији Панчева.

Ово привремено решење ће убрзати планиране aктивности да се у што скорије време приступи селектовању комуналног и другог отпада изградњом трансфер станице, што ће допринети да се смањи количина отпада која се одвози на регионалну депонију и уједнo обезбеди сировина у поступку рециклаже.

Уз максимално залагање локалне самоуправе и финансијску помоћ виших нивоа власти, приступиће се систематском и одрживом концепту управљања отпадом у оквиру јединствене стратегије на нивоу  Републике Србије за период 2019-2024. година.

Фото: ЈП Ковински комуналац (ограђени део ковинске депоније и одлагање отпада на депонију у Панчеву)