ИЗ ОПШТИНЕ

ИЗ ПОКРАЈИНЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У КОВИНУ

Општина Ковин једна је од 12 локалних самопуправа са територије АПВ које су добиле уговоре за финансирање и суфинансирање израде пројектно-техничке документације за пројекте у области управљања комуналним отпадним водама. Председник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је уговоре 21. маја у Новом Саду, а у име општине Ковин, по специјалном овлашћењу председнице општине, уговор је преузела координаторка групе за ЛЕР Слађана Ћириковачки.
Ковин је добио три милиона динара за суфинансирање израде студије процене стања постојећег канализационог система и пројектно-техничке документације за изградњу поистројења за пречишћавање отпадних вода у Ковину
Обраћајући се представницима градова и општина, Мировић је подсетио да је на иницијативу Покрајинске владе Скупштина АП Војводине усвојила Декларацију о заштити животне средине као кровни документ, а да је заједно са градовима и општинама деловано управо на основу поменуте декларације.
Бесповратна средства и за израду Плана развоја
На основу Конкурса за суфинансирање израде планова развоја јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине, општини Ковин додељено је и милион динара за ту намену, а уговоре је представницима општина уручио 16. априла у Новом Саду Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Александар Софић.
Он је нагласио да су планови развоја хијерархијски највиши документи развојног планирања који на локалном нивоу садрже дугорочне планске пројекције за период од најмање седам година.
Израда Плана орочена је до 31. децембра 2021. године.
Подсетимо, претходно је Општинско веће општине Ковин на седници одржаној 22. марта 2021. донело одлуку о приступању реализацији пројекта „Израда Плана развоја општине Ковин за период 2022–2028. година“, у складу са условима Конкурса који је расписао Покрајински секретаријат за регионални развој, мећурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. У складу са Законом о планском систему Републике Србије, обавеза локалних самоуправа је да израде План развоја. Веће је овом одлуком потврдило издвајање финансијских средстава за суфинансирање пројекта из локалног буџета у износу од 200 хиљада динара, што укупно за пројекат износи, уз добијено из Покрајине, 1,2 милиона динара.

Фото: прес Владе Војводине