ИЗ ОПШТИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ ДОСТАВИ РЕШЕЊА – РАСПОДЕЛА КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ ЗА КО ПЛОЧИЦА

Комисија за комасацију катастарских општина Плочица и КО Скореновац обавештава учеснике комасације да се решења о расподели комасационе масе за КО Плочица која нису могла бити уручена, у складу са одредбом члана 78. Закона о општем управном поступку, јавно достављају истицањем закључка и решења на веб презентацији и огласној табли општине Ковин.
Сматра се да је јавно достављaње извршено када истекне 15 дана од дана објављивања решења о расподели комасационе масе на на веб презентацији и огласној табли органа општине.
Решења и закључке можете преузети путем линка https://www.kovin.rs/komasacija/