ИЗ ОПШТИНЕ

ОБЈАВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА МЕРЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2021. ГОДИНИ

У складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Ковин за период од 2021. до 2023. године, Национална служба за запошљавање (НСЗ) – филијала Панчево и Општина Ковин расписали су јавне позиве за још три мере које ће се реализовати у 2021. години: обављање стручне праксе (конкуришу послодавци који исказују потребе за одређеним кадром); самозапошљавање (конкуришу незапослена лица са евиденције НСЗ, која имају завршену обуку за развој предузетништва); ново запошљавање (субвенције послодавцима за запошљавање лица из категорије теже запошљивих).

Јавни позиви отворени су од данас, објавом на званичним страницама НСЗ и општине Ковин, а крајњи рок за подношење захтева је 15. септембар 2021. године.

Комплетну документацију за сва три јавна позива можете погледати и преузети у оквиру банера „Локални акциони план запошљавања“ и путем линка  http://www.kovin.rs/lokalni-akcioni-plan-zaposljavanja/

Подсећамо још да је конкурс за обављање јавних радова, као прва мера из овогодишњег плана, завршен 15. јула (јавни позив објављен 01.7.2021).