ИЗ ОПШТИНЕ

ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЖИВОТНИХ УСЛОВА РОМСКИХ И ДРУГИХ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ПОРОДИЦА

У Влади Републике Србије 14. јула одржан је скуп поводом почетка реализације пројекта „Смањење додатне рањивости Рома, Ромкиња и других маргинализованих група, изазване пандемијом COVID-19 у 18 локалних самоуправа“, који ће бити спроведен уз подршку програма Немачке развојне сарадње (ГИЗ) „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ и додатну сарадњу и помоћ Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог,

Потписник Уговора о реализацији пројекта је Генерални секретаријат Владе Србије, а за његову имплементацију задужен је Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије (СИПРУ), са подимплементационим партнерима – Центром за интерактивну педагогију (ЦИП центар) и Екуменском хуманитарном организацијом (ЕХО).
Општина Ковин једна је од локалних самоуправа у којој ће се спровести овај пројекат и то у делу који се односи на „побољшање приступа води“ маргинализованим породицама кроз изградњу и доградњу водоводних мрежа, односно обезбеђивање индивидуалних прикључака на водоводну мрежу. За укупно 545 породица које живе у 11 подстандардних насеља у општинама Стара Пазова, Ковин, Зрењанин, Смедеревска Паланка, Топола, Ваљево, Кањижа и Алибунар проблем приступа води биће трајно решен, речено је на скупу.
Како наводи помоћник председнице општине, Душан Максимовић, који је представљао општину Ковин на овом скупу „уговором са нашом локалном самоуправом предвиђено је трајно решавање за 60 породица – корисници су ромске породице, али и припадници других група који су у стању социјалне потребе и живе у неадекватним, нехигијенским условима.“

Фото: Влада Србије, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва