ИЗ ОПШТИНЕ

12. СЕДНИЦА СО КОВИН: ОДБОРНИЧКЕ ДНЕВНИЦЕ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ДАНИЈЕЛА ОБУЋИНЕ; ДОПУЊЕНА ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ

На почетку заседања одржаног у понедељак, 27. септембра, председник СО Ковин Зоран Брадањи позвао је колеге да минутом ћутања одају пошту одборници Маји Филиповић Стефановић (1977) из Малог Баваништа, која је преминула дан уочи заседања, после дуге и тешке болести.
Одборници су у наставку седнице једногласно прихватили предлог шефа одборнићке групе СНС-а, Драгана Шљивовачког, да се одрекну дневница у корист младог суграђанина Данијела Обућине (1988), којем је неопходна трансплантација бубрега у иностранству.

На 12. седници потврђен је један нови одборнички мандат – Нинослави Стојковић (СНС), дипл. правнику из Ковина (после оставке Иване Јованов, која је именована на функцију в.д. директора Библиотеке).
Усвојен је потом Извештај о извршењу буџета општине Ковин за период јануар-јун 2021. године.
Донета је Одлука о установљењу јавних признања и награда и звања почасног грађанина општине Ковин. Предлог одлуке је претходно утврдило Општинско веће на седници одржаној 17. септембра, а и Комисија за прописе дала је позитивно мишљење.
Допуњена је Одлука о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији општине Ковин., тако што се у чл. 17. став 1 којим се дефинише да „трговински објекти могу да буду отворени сваког дана у времену од 05.00 часова до 01.00 часа, додају речи „осим објеката за прање и полирање моторних возила било да је самоуслужна или услужна перионица аутомобила. Перионице аутомобила могу да буду отворене сваког дана у времену од 06.00 часова до 22.00 часа.“ Допуна је уткана у постојећу одлуку на иницијативу више грађана, како би се спречило обављање делатности током ноћи у објектима ауто перионица јер производе буку механичким изворима и на друге начине, што узнемирава становништво, стоји у образложењу.
Одборници су усвојили Извештај о раду и финансијском пословању Јавног предузећа за комунално стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин за период 01.01 – 30.6.2021. године, као и трећу измену програма пословања Комуналца за 2021. годину.
Усвојене су и Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковински комуналац“ Ковин и ЈП „Ковин гас“ Ковин за првих шест месеци текуће године.

Једногласно и без дискусије усвојен је и Извештај о раду Просветног инспектора за школску 2020/2021 годину.
На 12. скупштинском заседању донето је решење о именовању директора Центра за социјални рад „Ковин“: након спроведеног конкурса, извршен је избор кандидата и затим добијена сагласност Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, те је на ову функцију још једном именована Марија Шалипуровић, дипл. социјални радник из Ковина (обављала функцију директора и у претходном мандату).
Донето је решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин из реда родитеља. У одбор су именовани Дејан Косовац, Лидија Милошевић и Јожеф Шебешћен, сви из Ковина.
Именован је и један нови члан Школског одбора ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин, у својству представника локалне самоуправе – Драгана Јовић из Ковина.
На почетку изјашњавања о тачкама дневног реда, усвојен је записник са 11. седнице Скупштине општине Ковин, одржане 2. јула 2021. године.