ИЗ ОПШТИНЕ

ПРОЈЕКАТ УЛИЧНЕ ЛЕД РАСВЕТЕ

ВЕЛИКЕ УШТЕТЕ ЗА ОПШТИНСКИ БУЏЕТ И ЗНАЧАЈ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И БЕЗБЕДНОСТ СВИХ ГРАЂАНА
На територији општине започети су радови на замени застареле уличне расвете, кроз пројекат јавно-приватног партнерства за који је уговор потписан децембра прошле године.
Пројекат замене, рационализације и одржавања система јавног осветљења, применом мера уштеде енергије на територији општине Ковин извешће „SMART ENERGY INVESTMENT KFT“, огранак SEI Београд, са подизвођачима. Веома је важно нагласити да пројекат финансира приватни партнер и да се уговором обавезао на имплементацију пројекта у целости. Дакле, општина се кредитно не задужује, већ из остварене уштеде инвестицију отплаћује у наредних 15 година.
„Ово значи да ће у наредном периоду од неколико месеци, када извођач постави нову расвету, општина годишње имати око 1,8 милиона мање издатака у односу на тренутне, што за временски период од 15 година уштеда од више од 27 милиона динара“, каже Ратко Мосуровић, заменик председника општине, који је у име општине Ковин потписао уговор.
Посебно је важно додати да се сва уграђена опрема и примењене мере одмах по уградњи предају у власништво општине Ковин, каже Мосуровић и додаје: „Вишеструке су користи од оваквог пројекта, поред уштеда за буџет. Поправљамо квалитет осветљења и светлосне опреме, дужи је век овакве расвете – до 25 година. Такође, штитимо животну средину, смањује се емисија шетних гасова у складу са стандардима ЕУ и, наравно, побољшава се јавна безбедност, на задовољство наших грађана – јер су често истицали мањкавости уличног осветљења“.
Додајмо да се пројекат односи на замену 4.982 комада старих светиљки и постављање нових, енергетски ефикасних ЛЕД светиљки у зони лица, паркова, шеталишта, на јавним површинама, на територији читаве општине Ковин.