ИЗ ОПШТИНЕ

ЗА ПРОГРАМЕ ДОБРОВОЉНИХ ВАТРОГАСАЦА ПЕТ МИЛИОНА У 2022.

Након спроведеног Јавног конкурса за финасирање програма који подстичу развој добровољног ватрогаства и рад добровољних ватрогасних друштава и савеза на територији општине Ковин у 2022. години, потписан је Уговор о финансирању програма Општинског ватрогасног савеза (ОВС) Ковин којим је опредељено пет милиона динара за ову важну намену.
„Општински ватрогасни савез Ковин који чине 9 добровољних ватрогасних друштава у насељеним местима општине Ковин, представља важан субјект цивилне и противпожарне заштите на нашој територији, што је препознато и кроз опредељена средства у буџету општине, чиме локална самоуправа на челу са председницом Сањом Петровић показује да препознаје труд и рад добровољних ватрогасацa,“ истиче Јовица Ивковић, председник ОВС-а Ковин.
Ивковић појашњава да је ОВС апсолутно испунио критеријуме за доделу средстава овим путем (у обзир су узимана друштва и савези који испуњавају услове прописане Законом о добровољном ватрогаству за рад добровољних ватогасних друштава и савеза, прим.аут), са програмима којим су предвиђене превентивне и оперативне активности у вези са заштитом од пожара, послови који су од интереса за спасавање и безбедност људи и имовине. Надаље, финансирају се и подстицај раду добровољних друштава и савеза, стручно оспособљавање и усавршавање кадрова у добровољном ватрогаству, организовање стручних обука, трибина, смотри и такмичења из области добровољног ватрогатства, али и афирмација добровољног ватрогаства међу младима, што је такође препознати јавни интерес од посебне важности.