ИЗ ОПШТИНЕ

НОВО ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА БОЛНИЦУ

Министарство здравља Републике Србије спроводи Пројекат „Хитан одговор Републике Србије на COVID-19“ у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој и обезбедило је укупно 329 возила хитне помоћи за здравствене...

Continue reading