ИЗ ОПШТИНЕ

УЗ ПЛАН УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ЗА 2023.

У складу са законом и роковима, Општинска управа Ковин-Одељење за буџет и финансије сачинило је и објављује План увођења родно одговорног буџетирања (РОБ) у поступак припреме и доношења буџета општине Ковин за 2023. годину. Заправо, наставља...

Continue reading

ИЗ ОПШТИНЕ

БУЏЕТСКИ ПОРТАЛ – СВЕ О ПЛАНИРАЊУ И ТРОШЕЊУ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА

У оквиру пројекта „Унапређење транспарентности управљања јавним финансијама локалне самоуправе” којим је обухваћена и ковинска локална самоуправа, прошле седмице одржана је завршна радионица у Врњачкој Бањи. Пројекат се реализује на основу споразума потписаног између Сталне конференције градова и општина (СКГО)...

Continue reading