ИЗ ОПШТИНЕ

УЗ ПЛАН УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ЗА 2023.

У складу са законом и роковима, Општинска управа Ковин-Одељење за буџет и финансије сачинило је и објављује План увођења родно одговорног буџетирања (РОБ) у поступак припреме и доношења буџета општине Ковин за 2023. годину.

Заправо, наставља се процес унапређења програмског модела буџета кроз увођење родно одговорног буџетирања у буџетски процес, што је први пит учињено кроз припрему буџета за 2018. годину.

Овога пута, а у циљу једноставије и успешније израде плана сваког од корисника који је у обавези да уведе родни аспект у припрему дела буџета који се односи на одређени програм, уз План увођења РОБ-а за 2023. годину, у оквиру банера „Буџет“ објављујемо и Приручник за локалне самоуправе „Родни аспекти 17 буџетских програма“ ауторки Александре Владисављевић и Сање Николин, настао у оквиру пројекта „Услуге социјалне заштите за осетљиве групе“ који финансира Немачка сарадња у Србији (ГИЗ), а чију компоненту за увођење РОБ-а на локалном нивоу спроводи Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women).  

План за 2023. и Приручник преузмите у оквиру банера Буџет,  или кликом на овај ЛИНК