ИЗ ОПШТИНЕ

БУЏЕТСКИ ПОРТАЛ – СВЕ О ПЛАНИРАЊУ И ТРОШЕЊУ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА

У оквиру пројекта „Унапређење транспарентности управљања јавним финансијама локалне самоуправе” којим је обухваћена и ковинска локална самоуправа, прошле седмице одржана је завршна радионица у Врњачкој Бањи. Пројекат се реализује на основу споразума потписаног између Сталне конференције градова и општина (СКГО) и Програма за развој Уједињених нација (УНДП), а уз финансијску подршку Шведске међународне развојне агенције (СИДА) .

Буџетски портал (БП) је систем електронског извештавања за скупштине ЈЛС, пре свега у циљу информисања одборника, али и скупштинских служби о буџету ЛС. У питању је платформа која омогућава члановима локалног парламента да прате процес припреме и извршења локалног буџета. На тај начин, одборници су у прилици да се ангажују у процесу припреме буџета на време, путем доследног праћења припреме и извршења буџета током целе године. Подсетимо, новембра прошле године у оквиру овог пројекта под окриљем СКГО реализоване су обуке намењене одборницима 10 локалних самоуправа, међу њима и одборницима СО Ковин.

Биљана Стојковић и Јелена Секулић Стаменковић из Одељења за буџет и финансије Општинске управе Ковин учествовале су на завршној радионици у Врњачкој Бањи, где су представљени резултати пројекта, као и индивидуална искуства и примери добре праксе представника корисничких локалних самоуправа (примере су презентовали из општина Бор и Медвеђа, као и град Ужице) у раду на увођењу БП, уз препоруке за унапређење управљања јавним финансијама.

У том смислу, из Одељења за буџет и финансије упућују на успостављену секцију Буџетски портал на сајту општине Ковин, у оквиру банера „Буџет“, на  https://www.kovin.rs/budzet-opstine-kovin/ У току је „пуњење“ БП свим релевантним информацијама – неки од докумената већ су успостављени и ажурирају се, а у наредних 2-3 месеца Буџетски портал биће програмски потпуно уређен и тако доступан одборницима и заинтересованој јавности. На сајту општине Ковин добиће и засебно, уочљиво место, како би се и на тај начин указало на потребу транспарентности у приказу трошења јавних средстава.   

 

Фото: са обуке за одборнике у новембру 2021.