ИЗ ОПШТИНЕ

НАСТАВЉЕНО ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ БАЗЕНА

Општини Ковин додељено је по конкурсу од Управе за капитална улагања АП Војводине, још 77,4 милиона динара за реализацију пројекта „Изградња објекта градског купалишта у Ковину – II фаза“. Свечаном уручењу уговора представницима општина и градова са територије Војводине 21. марта у Новом Саду, у име општине Ковин, присуствовао је заменик председнице Ратко Мосуровић.

Том приликом, поздрављајући присутне, председник Владе Војводине Игор Мировић рекао је између осталог да је „почео нови инвестициони циклус, кроз који ће бити реализовано низ значајних пројеката у свим општинама у Војводини – директно за локални економски развој.“ Наставак финансирања израдње базена у Ковину један је од 11 који се финансирају као „вишегодишњи“.

Подсетимо, Општина Ковин је у фебруару 2021. године потписала са Управом за капитална улагања АПВ уговор о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката из области локалног и регионалног економског развоја за овај пројекат – 2. фазу изградње објекта градског купалишта Након тога, расписана је двогодишња јавна набавка – отворени поступак. У отвореном поступку јавне набавке изабран је понуђач GRADCOM BUILD доо Панчево. Уговор са изабранима потписан је крајем јула, а извођач је уведен у посао 24. августа 2021. године, са планираним роком за завршетак радова од 420 дана. Извођач је извео део радова и утврдио да постоје значајна одступања у количинама у појединим уговореним позицијама (мање уговорене количине), па је потписан Анекс I уговора 21. децембра 2021. године, којим се променила уговорена вредност радова и износи 270 милиона динара са ПДВ-ом (основним уговором то је било 230 милиона).  Општина Ковин је у складу са достављеним фактурама у 2021.години укупно исплатила извођачу 150 милиона динара, од чега је Управа за капитална улагања обезбедила 50 милиона. Додатно опредељеним средствима – према уговору од 21. марта 2022. године, обезбеђена су укупно недостајућа средства за завршетак пројекта 2. фазе – прецизно: из Управе за капитална улагања 77.396.372,10 динара а из општинског буџета 41.889.023,17 динара.

Друга фаза, подсетимо такође, подразумева изградњу централног објекта базена димензија 33×20 м са пратећим просторијама, како би могао бити пуштен у рад крајем ове године.

Фото: прес АПВ