ИЗ ОПШТИНЕ

СА “НАСТАВЕ У РЕАЛНОМ ПРОСТОРУ”: ИСТОРИЈА КОВИНСКОГ СТАРОГ ГРАДА И ДУНАВСКЕ МАКЕТЕ

Ученици шестог разреда ковинске “Змајеве” основне школе, у оквиру пројекта “Настава у реалном простору”, часове Технике и технологије имали су на локалитету некадашњег војног утврђења и највеће макете дела тока Дунава на свету.

“На десетак минута удаљено од школе према Дунаву налази се лесно узвишење, на коме су пронађени артефакти још из неолита. Утврђење, које се данас зове Стари Град, је постојало још у римско доба јер су ту пронађени новчићи са разним ликовима укључујући и Јулија Цезара. Опека од које је сазидано утврђење је носила жиг VII Клаудијеве легије, а претпоставља се да се утврђење звало Контра Маргум  јер је било смештено насупрот ушћа Велике Мораве у Дунав. Почетком 18. века је срушена ковинска тврђава, што је условљено мировним споразумом између Аустрије и Турске,. Како остаци ковинске тврђаве имају статус културно историјског споменика, ученицима је у том реалном простору на коме су се налазили презентована прошлост њиховог места и историја градитељства. Све су то могли да виде и путем наставних средстава, али ходати по простору где су пре много векова боравиле римске легије, како кажу ученици, је посебан доживљај.

Одлуком да се изграде хидроелектране на Ђердапу појавила се потреба да се направи пословни простор за стручњаке хидроградње. Управо на том простору сазидана је зграда у којој су они радили све до завршетка пројекта. Тада је настала и макета тока Дунава криз Србију, јединствена и највећа таква на свету. Пре почетка изградње ХЕ Ђердап, 1964. године, неопходно је било научно, стручно, архитектонски и грађевински приказати како ће изградња хидроелектране „Ђердап“ утицати на ток Дунава и његово приобаље, нарочито од бране узводно до ушћа Тисе у Дунав. Макета је изливена од бетона, дуга је 146 метара са верним приказом речног корита друге по величини европске реке, где су приказана дубина, ширина, меандрирање, рукавци, аде, притоке. Дуго времена девастирана, 2018. године локална самоуправа реконструисала је макету и пратећи мобилијар, санирано је речно корито, поправљене су пумпе за воду, уређене стазе дуж макете, цео ток је обележен расветом свих тачака тока које представљају градове кроз које пролази Дунав у нашој земљи од Кладова до Сланкамена, са свим притокама. Ученици су целу макету анализирали зато што већ од наредног часа улазе у градњу мале макете у учионици.

Већ наредне недеље наставља се оваква настава у реалном простору као завршетак једносеместарског пројекта “Орнаментика у српској средњевековној сакралној архитектури” који је добио признање „Дигитално образовање с културном баштином“ Еуропеане, интернет портала који пружа приступ различитим типовима садржаја културног и научног наслеђа Европе. Ученици ће обићи оближњи храм СПЦ посвећен Светим Архангелима Михајлу и Гаврилу са пажњом усмереном на уочавању његове орнаментике, посебно олтарске.”, каже аутор и водитељ овог пројекта, професор Дејан Крецуљ.