ИЗ ОПШТИНЕ

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ТОКОМ ВРШЕЊА ЖЕТВЕНИХ РАДОВА

У СЛУЧАЈУ УОЧАВАЊА НАСТАЛОГ ПОЖАРА ОБАВЕЗНО У НАЈКРАЋЕМ ВРЕМЕНСКОМ РОКУ ОБАВЕСТИТИ ТЕРИТОРИЈАЛНУ ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКУ ЈЕДИНИЦУ МУП РС НА БРОЈ 193.

Услед периода изузетно високих температура и актуелних жетвених радова у пољу, из Општинског ватрогасног савеза Ковин апелују на све учеснике у жетвеним активностима, суграђане и госте наше општине да примењују мере заштите од избијања пожара и стога упозоравају и подсећају:

НАЈСТРОЖЕ је забрањено спаљивање остатака стрних усева, смећа на отвореном простору и биљних остатака.

Током вршења жетвених радова забрањено је пушење и коришћење било којих уређаја са отвореним пламеном.

Скреће се пажња на чињеницу да се под утицајем високих температура и ветра пожари стрних усева шире великом брзином, лако захватају неовршену површину усева причињавајући велике материјалне штете, утичу на сигурност саобраћаја (знатно смањена видљивост под утицајем дима и јаре) на саобраћајницама које се налазе у непосредној близини.

Законом о заштити од пожара Републике Србије дефинисано је да је привредно друштво, земљорадничка задруга, установа или друго правно лице, предузетник и пољопривредник који врши жетвене радове дужан да предузме посебне мере за заштиту стрних усева од пожара.

Законом прописане мере су:

–         организовање сталног дежурства,

–         организовање осматрачке службе,

–         организовање службе везе и обавештавања,

–         опремање механизације одговарајућом противпожаном опремом (хватач варница, преносни апарат за гашење пожара типа Ѕ-9, ашов и лопата),

–         контрола противпожарне опреме,

–         контрола исправности механизације,

–         контрола ускладиштавања усева.

За кршење наведених законских одредби предвиђене су материјалне казне за правна и физичка лица у вредностима 10.000 – 1.000.000 динара.