ИЗ ОПШТИНЕ

СА 37. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ГРАЂАНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Општинско веће је, на седници којом је председавао заменик председнице општине Ратко Мосуровић, донело Oдлуку о прелиминарном обједињеном предлогу о расподели средстава из буџета општине Ковин за годишње програме организацијама у области спорта на територији општине Ковин за 2023. годину (у прилогу испод текста овог извештаја).

Донета је Oдлукa о расписивању Јавног позива за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ковин и усвојен текст Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији опшине Ковин за 2022. годину. Јавни позив се објављује у оквиру посебног банера „Суфинансирање мера енергетске санације“ на почетној страници сајта општине,  погледајте ОВДЕ.

Расписан је Оглас за прикупљање писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – посебан део објекта – пословни простор у Баваништу на катастарској парцели 1928 К.О. Баваниште, као и Оглас за прикупљање писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцеле бр. 202 и 203 К.О. Делиблато (на Огласној табли сајта).

На захтев је дата сагласност Ветроелектрани „Чибук 2“ за успостављање права службености, а у вези са реализацијом Уговора о финансирању реконструкције и доградње путева.

Веће је усвојило и Ценовник за пружање услуга превоза у воденом саобраћају – шајком. Нова туристичка атракција – вожња шајком из марине на Дунавцу (услуга која се реализује преко Туристичке организације општине Ковин, више о томе на сајту https://www.turizamkovin.rs/ )- бродић прима максимално 12 особа, за сат времена пловидбе накнада износи 4.000 динара, док се сваки започети сат чекања корисника услуге у пристану посебно плаћа додатних 1.500 динара.

Прихваћен је анекс II Уговора о закупу пословног простора са Снежаном Ранисављевић.

Донето је решење о формирању Комисије за постављање споменика римокатоличком бискупу Јунг Тамашу (на јавној површини испред Римокатоличке цркве „Свети Стефан“ у Скореновцу). Стручна комисија Општинске управе  има задатак да Размотри поднете иницијативе за постављање споменика, прибави стручна мишљења надлежних органа о могућности постављања споменика и да достави предлог одлуке о подизању споменика и  поменутој локацији Општинском већу општине Ковин, ради спровођења даље процедуре.

На 37. заседању донело и решење о образовању Радне групе у поступку закључивања Колективног уговора за запослене у Установи културних делатности „Центар за културу“ Ковин.

На почетку седнице је усвојен записник са 36. седнице, одржане 27.6.2022. године.

Одлука – прелиминарни предлог расподеле за спорт за 2023. годину