ИЗ ОПШТИНЕ

ДОНЕТА ОДЛУКА О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА 2022.

На 22. заседању Скупштине општине Ковин, одржаном у петак, 18. новембра, одборници су на почетку минутом ћутања одали пошту колегиници Милици Станић из Мраморка која је преминула 10. новембра 2022. Потом је, у складу са одредбама Закона о локалним изборима и Статутом општине, донета Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Ковин.

Једногласно је усвојен Извештај о извршењу буџета општине Ковин у периоду јануар – септембар 2022. године, а затим и донета Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2022. годину и Закључак о трећој измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2022. години. Према трећој измени и допуни општинског буџета за ову годину, укупни приходи и примања, као и пренета средства буџета из 2021. године, утврђени су у износу од 1.558.878.000 динар. Укупно увећање прихода из свих извора, укључујући пренета средства из ранијих година износи 24.526.911 динара, али је структура прихода значајно измењена. Како стоји у образложењу трећег ребаланса, „разлог за доношење Одлуке о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2022. годину садржан је у у чињеници да је потребно омогућити свим корисницима да реализују планирана средства. Урађена је анализа прилива прихода и примања и извршења расхода и издатака за девет месеци у односу на други ребаланс. Утврђено је да су приходи и примања буџета за десет месеци остварени са 77,24%, као и да се очекује прилив средстава већи од планираног. Такође, расходи су на много нижем нивоу извршења за посматрани период (62%). За неке од планираних пројеката утврђено је да није могуће реализовати их до краја године, те се од ових активности и пројеката одустало, док је за неке пројекте утврђено да радови неће бити завршени до краја године Контактирани су сви буџетски корисници ради превазилажења потешкоћа при реализацији планираних активности, те је утврђено да је неопходно предложити још један ребаланс буџета у циљу превазилажења проблема и испуњавања планираних активности и пројеката.“

Одлуку о трећем ребалансу са образложењем и циљевима и индикаторима, погледајте у оквиру банера Буџет – 2022, на https://www.kovin.rs/budzet-opstine-kovin/

Донето је и Решење о давању сагласности на трећу измену финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2022. годину.

Одборници су донели и Одлуку о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Ковин за 2022. годину.

На седници у петак једногласно је донета и Одлука о подизању споменика Римокатоличком бискупу Јунг Тамашу. Предлог одлуке још крајем августа утврдило је Општинско веће, али се чекало на сагласност Министарства културе (акт од 07.11.2022. године) и других органа и организација, те је СО Ковин донела одлуку сада. Иницијативу за подизање споменика покренуло је УГ „Удружење за развој Скореновца“, а биће постављен на јавној површини испред Римокатоличке цркве „Свети Стефан“ у Скореновцу. Средства за изградњу и постављање споменика обезбеђена су од фондације „Бетхлен Габор“ из Републике Мађарске.

Усвојен је без примедби записник са 21. седнице Скупштине општине Ковин, одржане 28. септембра.