ИЗ ОПШТИНЕ

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

У поступку припреме Измена и допуна Локалног акционог плана за родну равноправност општине Ковин за период од 2022-2025. године (у даљем тексту ЛАП) за усвајање,  Oпштинска управа Ковин спроводи јавну расправу о нацрту документа са представницима државних органа, представницима цивилног...

Continue reading