ИЗ ОПШТИНЕ

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

У поступку припреме Измена и допуна Локалног акционог плана за родну равноправност општине Ковин за период од 2022-2025. године (у даљем тексту ЛАП) за усвајање,  Oпштинска управа Ковин спроводи јавну расправу о нацрту документа са представницима државних органа, представницима цивилног друштва, стручне јавности, као и са свим осталим заинтересованим грађанима.

Локални акциони план се мења и допуњава новијим подацима, мерама и активностима у делу који се односи на спречавање родно заснованог насиља и насиља према женама, у складу са пројектом у који је општина Ковин укључена, заједно са 10 других јединица локалних самоуправа у АП Војводини. Реч је о пројекту „Интегрисани одговор на насиље над женама у Војводини – 3 фаза“ Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, а  спроводи га Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN WOMEN) уз финансијску подршку Владе Шведске.

 

Јавна расправа (надаље: ЈР) се спроводи у периоду од 25. новембра, до 9. децембра 2022. године и у том временском интервалу нацрт ЛАП-а ће бити доступан на сајту општине у оквиру банера „Јавне расправе“, са пратећим документима – Позивом за учешће у ЈР и Програмом (роковником) ЈР. Предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре учесници могу доставити електронским путем на еmail: nmaodus@kovin.org.rs или поштом на адресу: Општина Ковин, ЈНА бр. 5, 26220 Ковин са назнаком „За јавну расправу о изменама и допунама ЛАП-а за родну равноправност.“

Посебно ће у току ЈР бити одржан отворени  састанак у форми округлог стола, 8. децембра 2022. године у сали за седнице Скупштине општине Ковин (приземље) са почетком у 11,00 часова. Овом скупу могу присуствовати сви заинтересовани грађани и грађанке, представници органа, предузећа и организација са територије општине Ковин.

           

Документа у вези са ЈР о нацрту ЛАП-а за родну равноправност преузмите на линку https://www.kovin.rs/javne-rasprave/