Поштовани грађани и грађанке, Општина Ковин и уочи буџетске 2022. године спроводи јавно анкетирање о избору приоритетних пројеката које бисмо сви заједно финансирали
из буџета општине. На који год начин да попуњаватењ анкету – ручно, штампану или електронску, молимо вас да од наведених заокружите 2 пројекта, чија је реализација по Вашем мишљењу најважнија (потребна пре других) за нашу општину у наредном периоду, а ми ћемо се потрудити да обезбедимо новчана средства приликом креирања буџета за наредну годину.
Анкета траје од 27. септембра до 10. октобра 2021. године. Резултати ће бити објављени 20. октобра 2021. године на сајту општине и фејсбук страници, као и на огласним таблама месних заједница, наведених установа и предузећа.

ВЕСТИ ЗА РОДНО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ

НОВА НАРЕДБА СА СЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

УКЉУЧИ СЕ И ОДЛУЧИ: АНКЕТА О ПРОЈЕКТИМА КОЈЕ БИ ТРЕБАЛО ФИНАНСИРАТИ ИЗ ОПШТИНСКОГ БУЏЕТА У 2022. ГОДИНИ.

Поштовани грађани и грађанке, Општина Ковин и уочи буџетске 2022. године спроводи јавно анкетирање о избору приоритетних пројеката које бисмо...