ИЗ ОПШТИНЕ

РЕЗУЛТАТИ ГРАЂАНСКЕ АНКЕТЕ – УКЉУЧИ СЕ И ОДЛУЧИ ЗА 2022.

            Након завршеног процеса јавног анкетирања које је спроведено у периоду од 27. септембра до 10. октобра 2021. године, обавештавамо вас о резултатима. Користимо прилику да се захвалимо свим суграђанима са територије општине, као и ученицима ковинских средњих школа на издвојеном времену и труду приликом попуњавања анкете. Ваше мишљење, предлози и сугестије су нам од посебног заначаја за израду Одлуке о буџету за 2022. годину.                                                                                   

            Укупно попуњених анкета било је 1.693 (1.598 штампаних, ручно попуњених и 95 преко веб сајта и фејсбук странице општине Ковин). Два пројекта са највећим бројем гласова наћи ће се у буџету за финансирање у 2022. години.

Ред.
бр.

Пројекти

Број
гласова

%

1.
Сређивање летњег дворишта ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин
1.310

77,37%

2.
Асфалтирање путеве на територији општине Ковин према листи приоритета
721

42,59%
3. Наставак санације (пошљунчавање) атарских путева на територији општине Ковин 531 31,36%
4. Водовод-замена азбестцементних цеви у улици Карађорђева и Гробљанска у Ковину 206 12,17%
5. Санација крова установе „Центар за културу“ Ковин 200 11,81%

             

У прошлогодишњој анкети сакупили смо све ваше идеје, а неке од њих (као што је управо сређивање летњег дворишта ОШ „Јован Јовановић Змај“ и санација крова установе „Центар за културу“ Ковин) нашле су се на листи приоритета сада.

Такође, и ове године је учесницима анкете омогућено „да се распишу“ и сугеришу своје замисли за побољшање живота у локалној заједници. И ево листе ваших предлога, уз напомену да смо укључили само идеје за пројекте који не излазе из оквира надлежности општине, односно локалне самоуправе :

 • Сређивање Дунавца, Шљункаре (редовно проверавање квалитета воде, редовно кошење траве, нове лежаљке и тушеви);
 • Уређење Црне баре (чишћење и одмуљавање, сређивање за одмор и рекреацију, као и за риболов);
 • Сређивање градске плаже на обали Дунава;
 • Балон сала у II МЗ у Ковину;
 • Санација већ асфалтираних путева у Ковину;
 • Санација путева у Баваништу;
 • Асфалтирање пута од раскрснице за Брестовац до Плочице;
 • Асфалтирање пута Гај-Рудник-Бели Брег;
 • Асфалтирање Железничке улице у Баваништу;
 • Асфалтирање и проширење улица у Баваништу: 29. Новембра, Змај Јовина, Бранка Радичевића;
 • Асфалтирање пута Делиблато – Мраморак;
 • Асфалтирање Поштанске улице у Ковину;
 • Уређење прелаз на путу између улица Димитрија Туцовића и Пролетерске;
 • Уређење улице Светозара Милетића, од СУП-а до Пролетерске улице;
 • Асфалтирање дела улице Жарка Зрењанина у Баваништу, дужине 600м, од раскрснице у центру до раскрснице са Улицом Ваљка Влаховића;
 • Асфалтирање главне улице у Плочици;
 • Направити обилазницу – од Црне баре, где би почињала кружним током, протезала се до касарне и кружним током се укрштала са путем за Панчево, настављала би се даље ка путу за Скореновц (нови кружни ток) и финално до пута за Смедерево;
 • Крпљење рупа на путевима где је потребно;
 • Уређење и реновирање ОШ „Ђура Јакшић“ у Ковину, санација фасаде;
 • Боље уређење града (да се редовно чисти и коси трава), реновирање клупа по парковима, сређивање пешачке зоне у центру, осветлити кош у центру града;
 • Садња четинара у парку код ОШ „Јован Јовановић Змај“, сређивање парка;
 • Санација тротоара где је потребно;
 • Уређење зелених површина на раскрсницама;
 • Редовно одржавање раскрсница у Баваништу
 • Санација тротоара у једносмерној улици код мега маркета „Подунавља“ у центру Ковина (Трг ослобођења);
 • Тротоар у улици Светозара Марковића, од магистрале према Скореновцу;
 • Сређивање леве стране тротоара у Улици Лазе Костића у Ковину и уређење брега;
 • Изградња бициклистичке стазе Ковин – Скореновац (на старој стази поред њива);
 • Изградња нових паркинг простора у зони 1 и 2, као и могућност оснивања паркинг сервиса;
 • Озелењавање и садња дрвећа у дворишту вртића у II МЗ, постављање клупица за седење;
 • Редовно кошење амброзије;
 • Подршка идеји „Дечијег села“ на месту некадашњег Дома ЈНА у Ковину (у чијем склопу би био део где би се вршило компјутерско описмењавање младих);
 • Сређивање зелених површина, оивичење тротоара, сређивање и реконструкција дечијег игралишта, адаптација нефункционалног дела парка код ОШ „Јован Јовановић Змај“ са љуљашкама, тобоганима – стене за пењање, стазе за ролере, рампа за скејт;
 • Више паркова за децу, авантура парк (да се уреди парк преко пута Поште, парк ОШ „Јован Јовановић Змај“, Дунавац);
 • Да се уреди стара радионица у ОШ „Јован Јовановић Змај“ простор за продужени боравак деце;
 • Постављање рампе за инвалиде, видео надзора и саобраћајних знакова;
 • Завршетак базена и спортског објекта;
 • Решити проблем депоније, чишћење мини депоније са атарских путева, изместити депонију у Баваништу;
 • Сређивање постојеће бициклистичке стазе и изградња нове до Шљункаре;
 • Доградња фекалне канализације у Скореновцу;
 • Привући нове инвеститоре, отворити нове фабрике и погоне;
 • Постављање контејнера за посебно одлагање папира, пластике, метала, стакла;
 • Направити игралиште за децу у I МЗ у Ковину;
 • Решити проблем јавне расвете;
 • Постављање лежећих полицајаца;
 • Сређивање Белог извора;
 • Реновирање Дома здравља у Делиблату;
 • Место где би млади, спортисти, особе активне у природи могли да реализују своје програме, школе, кампове и тренинге;
 • Уређење пијаце;
 • Да се направи бициклистичка стаза од Ковина до Баваништа;
 • Решити проблем са уличном канализацијом у Поштанској улици и Тргу ослобођења у Ковину;
 • Чишћење атарских канала;
 • Водовод – замена цеви у насељеном месту Мраморак;
 • Замена прозора и санитарног чвора у ОШ „Сава Максимовић“ у Мраморку;
 • Замена азбестцеметних цеви у свим улицама;
 • Тениски терен у II МЗ;
 • Сређивање гробља у Баваништу;
 • Сређивање, затварање и померање монтажних објеката у пешачкој зони;
 • Изградња или проширење индустријске зоне (довести потребну струју, гас, воду);
 • Уређење терена за спорт и рекреацију на вашаришту у Баваништу, као и уређење терена за коњички спорт;
 • Уређење плочника од амбуланте до месне заједнице у Баваништу, замена клупа у парку у центру села и испред цркве у Баваништу;
 • Изградња сале за спорт у Баваништу;
 • Уређење ћуприја у Баваништу на уличним путевима (нпр. у Улици Жарка Зрењанина код броја 50. одваљена десна страна)
 • Изградња канализације у Плочици;
 • Прикључење водовода на фабрику воде у Плочици;
 • Замена цеви на водоводној мрежи у Плочици.

Прилагођена је и спроведена анкета за ученике средњих школа, Гимназије и економске школе „Бранко Радичевић“ и ССШ „Васа Пелагић“. Средњошколцима је дата прилика да кажу шта би они волели да се уреди/изгради у њиховој општини, а ово су њихове жеље:

–  да се заврши изградња базена и трим стаза;

–  да се закрпе све рупе;

–  решити проблем уличне расвете у Кречанској улици у Ковину;

–  да се реши проблем са превозом;

–  да се са улица склоне и удоме напуштене животиње;

–  више историјских филмова на репертоару  биоскопа Центра за културу.

 

Међу вашим идејама су и предлози пројеката које локална самоуправа не може директно и самостално да реализује, односно нису у њеној надлежности:

 • Изградња стазе за пешачење на Даму и Дунавцу (Воде Војводине);
 • вратити у рад аеродром (Војска Србије) ;
 • рад смештајних капацитетиа ШРЦ Чардак (Војводина шуме);
 • средити простор бивше Слоге – уклонити ругло, амброзију и забранити бацање ђубрета и ту направити нпр. парк за вожњу ролера, скејта (приватна својина)
 • Оптичка мрежа за све Ковинце (телекомуникације на нивоу државе)
 • Направити резервни вод за ел. енергију или трафо станицу, како не би било планског искључења струје (електродистрибуција).

Трудићемо се да што више спроводивих идеја из овогодишње Јавне анкете укључимо у реализацију за наредну буџетску годину, јер глас грађана је важна карика у креирању стандарда за бољи живот свих становника општине Ковин.

 

                                                                                  ХВАЛА НА САРАДЊИ!

Радна група за партиципативно буџетирање

                                                                                   Општинске управе Ковин

Related Posts