ИЗ ОПШТИНЕ

РЕЗУЛТАТИ ГРАЂАНСКЕ АНКЕТЕ „САВЕТ ВАШ – ЗА БУЏЕТ НАШ“

Поштовани суграђани,

Након завршеног процеса анкетирања грађана, које је спроведено у периоду од 07. до 30. септембра 2020. године – о избору приоритетних пројеката за 2021. годину, желимо да Вам се захвалимо на учешћу и уједно да, у односу на данашњи датум који смо сами задали као рок, поделимо са вама резултате нашег заједничког рада.

Укупно попуњених анкета било је 1.547 (692 преко веб сајта и фејсбук странице, а 855 ручно попуњених штампаних анкета).

Пет пројеката са највећим бројем гласова биће финансирани из општинског буџета (првих пет из табеле испод):

Ред.
број
Пројекти Број
гласова
%
 

1.                   

Замена столарије у основној школи „Ђура Јакшић“ у Ковину 897 58 %
2. Наставак изградње базена 702 45,4%
3. Побољшање приступа лицима са инвалидитетом на саобраћајницама и јавним установама на територији општине Ковин 513 33,2%
4. Изградња мреже за испирање постројења за пречишћавање пијаће воде у Дубовцу 430 27,8%
5. Санација (пошљунчавање) атарских путева на територији општине Ковин 403 26 %
6. Партерно уређење прилаза новоизграђеном објекту вртића у Другој MЗ 349 22,6%
7. Наставак радова на уређењу пешачке зоне у Другој МЗ  261 16,9%
8. Измена пројектно техничке документације за изградњу канализације у Мраморку 226 14,6%
9. Асфалтирање улица Ђуре Петровића и Книћанинове у Ковину 212 13,7%
10. Инфраструктурно опремање стамбеног блока 96 у Ковину (улица Ковинска, иза зграде старог вртића) 117 7,6%

Такође, учешћем у анкети грађанима је дата могућност да сами изнесу своје идеје за пројекат, односно да лично дају предлоге – шта мисле да нам је потребно.

У току трајања анкете, на адресу Општинске управе пристигла је иницијатива коју је потписало 286 грађана, а односи се на изградњу трим стазе на Дунавцу – од кеја и приступа марини, па све до ушћа у Дунав, са одмаралиштем на самом ушћу, што би уједно представљало и такмичарску стазу  за спортски риболов. Овим путем обавештавамо потписнике да ћемо ову сјајну идеју узети у разматрање.

 

Ево идеја које сте предложили, а спадају у надлежности општине и самим тим су изводљиве за неки будући период:

 • асфалтирање и поправка путева и пешачких стаза;
 • санација дивљих депонија;
 • асфалтирање нових и поправка постојећих бициклистичких стаза;
 • сређивање Дунавца, Шљункаре, Црне баре и Чардака;
 • сређивање индустријске зоне, изградња нових фабрика, отварање нових радних места;
 • уређење паркинг простора по насељеним местима;
 • сређивање школа и стамбених зграда;
 • уређење Летњег дворишта у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Ковину;
 • изградња дечијег игралишта на више локација, сређивање игралишта у Смедеревској улици;
 • сређивање парка код ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Ковину;
 • изградња канализације по свим насељеним местима;
 • изградња кишне канализације;
 • изградња капеле у свим насељеним местима;
 • замена азбестних цеви у Ковину;
 • атлетска стаза, спортски терени, терени за мали фудбал;
 • сређивање зграде Центра за културу и Дома здравља;
 • уређење града цветним аранжманима;
 • постављање више контејнера и канти за отпатке;
 • хала за мале спортове и уређење летње баште у Баваништу;
 • да се реши проблем са псима луталицама;
 • апотеке у селима;
 • реновирање аутобуске станице;
 • пошумљавање општине; пошумљавање медоносним дрвећем и биљкама;садња дрвореда;
 • уређење пута Чардак – Шушара, затварање за саобраћај;
 • уништавање амброзије;
 • центар за рециклажу;
 • уређење раскрсница у циљу боље прегледности;
 • боља улична расвета;
 • редовно кошење и одржавање гробља, паркова;
 • прављење бициклистичког кампа за одмор бициклиста који долазе из Европе;
 • објекат за прикупљање лешева угинулих животиња и објекат за збрињавање напуштених животиња, осим паса и мачака;
 • музеј Ковина;
 • прихватилиште за бескућнике;
 • увођење паука за бољу контролу паркираних возила;
 • отварање луткарског позоришта у Ковину;

Многи учесници предложили су занимљиве пројекте који ипак нису у надлежности општине, односно не могу се финансирати из локалног буџета, већ их општина може реализовати само уз подршку републичких и покрајинског органа :

 • изградња породилишта;
 • изградња две саобраћајне траке на путу Ковин-Панчево;
 • реновирање шалтер сале у Полицијској станици Ковин;
 • аква-парк у Ковину;
 • изградња стамбених зграда;
 • формирање фонда за помоћ болеснима;
 • да се отворе већи ланци маркета – Дис, Рода, Макси;
 • преместити теретану из парка на Дунавац;
 • сређивање тоалета у Дому здравља и болници;
 • пројекат школе у природи на Чардаку;
 • агенција за помоћ и негу старијих лица;
 • изградња луке Ковин

У оквиру Јавне анкете за грађане, спроведена је и прилагођена узрасту Анкета за средњошколце – ученике Гимназије и економске школе „Бранко Радичевић“ и за ђаке ССШ „Васа Пелагић“ Ковин. Средњошколци су тако имали прилику да кажу шта њима недостаје, на чему би локална самоуправа требало да поради, а замолили смо их и да своје идеје образложе. Резултате те анкете, са детаљима, објавићемо на нашем сајту сутра, 21. октобра.

Свеукупно, користимо прилику да се захвалимо грађанима наше општине на издвојеном времену и уложеном труду током анкетирања. Од изузетног значаја нам је Ваше мишљење, сугестије и предлози, а у циљу израде Одлуке о буџету општине Ковин за 2021. годину. Свим надлежним предузећима, одељењима и установама доставићемо на разматрање остварљивост пристиглих идеја и о томе ћемо вас благовремено обавестити.

У зависности од ситуације узроковане пандемијом, планираћемо одржавање Јавне расправе о Буџету општине Ковин за 2021. годину.

                                                   Радни тим пројекта
                                                   „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“

Општина Ковин поносни је учесник пројекта “Унапређење доброг управљања на локалном нивоу”, који спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије у оквиру програма “Подршка Владе Швајцарске развоју општина за унапређење доброг управљања и социјалне укључености” (SwissPRO), који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS).

Related Posts