ИЗ ОПШТИНЕ

СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На почетку 4. седнице одржане 22. октобра, утврђен је Предлог одлуке о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин Месној заједници Гај (Савет Месне заједнице Гај поднео захтев ради преноса права коришћења на непокретности у јавној својини општине...

Continue reading