ИЗ ОПШТИНЕ

УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА: РОДНО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ

У оквиру пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“ који Општина Ковин спроводи у сарадњи са експертским тимом Сталне конфереције градова и општина (СКГО), један од сегмената представља и унапрешење знања о „родно одговорном буџетирању“.
Управо стога у згради СО Ковин је јуче одржана радионица на тему „Родно одговорно буџетирање – новија пракса у управљању јавним финансијама на локалном, покрајинском, и републичком нивоу“.
Радионицу је отворила Биљана Стојковић, руководилац Одељења за буџет и финансије ОУ Ковин и искористила прилику да се захвали присутним представницима установа, јавних служби и колегама из Општинске управе на присуству и најавила даљи рад кроз овај важан пројекат у групама по областима, уз подршку стручњака.
Она је у име домаћина представила тренмјерицу на пројекту Александру Владисављевић, експерткињу за родно одговорно буџетирање (РОБ) која је у наставку говорила о циљевима ширења едукације на ову тему: јачању капацитета за за примену РОБ-а у општини Ковин, дефинисању родно одговорних циљева и индикатора по програмима, као и почетку припрема буџета за 2021. годину у делу који се односи на ову тему. Размењена су мишљења у вези са потребом проширења знања у оквиру овог дела реформе буџетског система и даљим добрим примерима бољег управљања јавним финансијама.
Радионици су, поред запослених у ОУ Ковин, присуствовали представници Дома здравља Ковин, Центра за социјални рад, Центра за културу, Библиотеке „Вук Караџић“, Црвеног крста Ковин, Установе за спорт, Туристичке организације општине Ковин.

Related Posts