ИЗ ОПШТИНЕ

САСТАНЦИ ЗА ПРИВРЕДНИКЕ О ДУАЛНОМ МОДЕЛУ ОБРАЗОВАЊА

Привредна комора Србије и Министарство просвете, науке и технолошког развоја спроводе активности планирања уписа ученика у први разред средње школе за школску 2022/2023. годину, по дуалном моделу образовања. Како је развој дуалног модела средњег стручног образовања један од...

Continue reading