ИЗ ОПШТИНЕ

СА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На 20. седници Општинског већа одржаној 01. октобра, већници су једногласно прихватили Извештај о реализацији годишњег програма рада Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин за радну 2020/2021 годину и утврдили предлог решења о давању сагласности на тај план, као и предлог решења о утврђивању већег, односно...

Continue reading