ИЗ ОПШТИНЕ

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 12. општинске Одлуке о јавним расправама којим је дефинисано да се „јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине спроводи по прописима којима се уређује буџетски систем“ и, сходно томе, члана 42. став 4. Закона о буџетском систему...

Continue reading