ИЗ ОПШТИНЕ

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 12. општинске Одлуке о јавним расправама којим је дефинисано да се „јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине спроводи по прописима којима се уређује буџетски систем“ и, сходно томе, члана 42. став 4. Закона о буџетском систему према којем „локални орган управе надлежан за финансије доставља нацрт одлуке о буџету локалне власти надлежном извршном органу локалне власти и истовремено упознаје грађане са нацртом одлуке о буџету“, из Одељења за буџет и финансије Општинске управе Ковин позивају грађане, предузећа, удружења и организације са територије општине да се активно укључе у процес Јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету општине Ковин за 2022. годину.

Нацрт одлуке  о буџету, као и програмске информације за 2022,  постављени су у оквиру банера јавне расправе, https://www.kovin.rs/javne-rasprave/ а заинтересовани могу доставити предлоге, примедбе и сугестије до 31. октобра 2021. на е-адресу  trezor@kovin.org.rs

Подсетимо, изради нацрта за 2022. претходиле су и ове године консултације са грађанима, а с обзиром на и даље нестабилну епидемиолошку ситуацију, највећи део спроведен је путем Јавне анкете „Укључи се и одлучи“ која је трајала од 27. септембра до 10. октобра. Грађани су могли да се изјасне (онлајн, или попуњавањем штампане анкете) о томе шта сматрају приоритетним пројектима, као и да дају нове идеје. Паралелно са овим процесом одвијао се и процес анкетирања ученика у оквиру средњих школа. Резултати анкете се обрађују и биће наредних дана објављени и доступни, такође у оквиру званичне интернет презентације општине Ковин, на фејсбук страници и на огласним таблама у општинској управи, месним заједницама и установама које су помогле реализацију анкете.