ИЗ ОПШТИНЕ

СА 25. СЕДНИЦЕ СО КОВИН: ЧЕТВРТИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2022

ЗАПОЧЕТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП „КОВИН-ГАС“-

На 25. седници СО Ковин, одржаној 21. децембра (сазваној за по хитном поступку), донета је Одлука о четвртој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2022. годину и Закључка о четвртој измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2022. години. Како стоји у образложењу, ове одлуке постоје два разлога: „остварен је већи прилив од планираног Одлуком о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2022. годину. Извршење прихода прешло је 100% планираног износа и то највећим делом 33,1 милион динара од пореза на имовину. Наиме, одсек Локалне пореске администрације уручио је око 11,8 хиљада опомена нередовним платишама у претходних 5 година. Такође, расходи су на нижем нивоу извршења за посматрани период (71%). За неке од планираних пројеката утврђено је да није могуће реализовати их до краја године, те се од ових активности и пројеката одустало, водећи рачуна да се остане у оквиру активности које су планиране у средњорочном периоду. Сагледавајући већи прилив средстава у комбинацији са реализацијом дошло се до закључка да је неопходно предложити још један ребаланс буџета у циљу превазилажења оба проблема.“  Одлуку о четвртом ребалансу преузмите у оквиру банера Буџет-2022, на линку https://www.kovin.rs/wp-content/uploads/Odluka-o-cetvrtoj-izmeni-i-dopuni-Odluke-o-budzetu-za-2022.doc

Потврђен је мандат новој одборници – Јелени Богдановић Докљан, првој наредној са листе „Српска напредна странка-Александар Вучић-за нашу децу“ (решење донето пошто је на претходној седници констатован престанак одборничке функције Милану Драгићу, услед смрти).

Донета је Одлука о спровођењу конкурса за именовање директора јавног предузећа чији је оснивач општина Ковин, уз текст Јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас“ Ковин (конкурс ће благовремено бити објављен и на сајту општине).

На 25. седници одборници су донели и Одлуку о измени Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Ковин и решење о давању сагласности на четврту измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2022. годину.