ИЗ ОПШТИНЕ

ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА И ПРЕВЕНЦИЈА НА ТЕМУ „ТРГОВИНА ЉУДИМА“

У петак 17. марта наша школа је у сарадњи са Црвеним крстом организовала предавање на тему „Трговина људима“, познатија још и као „Trafficking“, јавља Тим за заштиту ученика ССШ „Васа Пелагић“ Ковин.

Ученицима је овај глобални феномен представљен од стране вршњака, који су активисти и едукатори у Црвеном крсту Ковин. Они су на њима својсвен и близак начин упознали своје вршњаке са темом кроз презентацију, видео записе и разговор.

У циљу одређивања појма трговине људима, вршњаци едукатори су  кроз дискусију са ученицима истакли:

  • да је трговина људима облик криминала који се може одвијати унутар једне или више држава;
  • да је крајњи циљ трговине људима експлоатација, тј. искоришћавање жртава (експлоатација жртава чини ову криминалну активност једном од три најисплативије поред трговине наркотицима и илегалне трговине оружјем);
  • да се у процесу трговине људима могу уочити три фазе: врбовање жртве (регрутовање, намамљивање), транспорт, експлоатација жртве;
  • да су жртве трговине људима обесправљене, стављене у положај сличан ропству –

            немају контролу над својим животом, живе у условима принуде и страха, без слободе

            кретања и избора, одузета су им документа и сл.;

  • да трговци људима користе превару, насиље и експлоатацију, третирају људе као робу која је у њиховом власништву и противправно остварују огромну материјалну корист.

Трговина људима представља један од најтежих облика кршења људских права, па је и ова вршњачка интеракција имала за исход упознавање и упозоравање ученика на актуелни проблем и изазов савременог друштва, јер жртва може бити свако. Овo едукативно предавање је само једна од активности које реализују Тим за заштиту ученика и Ученички парламент наше школе, поруичују из ССШ „Васа Пелагић“ Ковин.                                                                                                     

 Фото: са предавања