ИЗ ОПШТИНЕ

31. СЕДНИЦА СО КОВИН: ДОНЕТ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2022.

На почетку 31. заседања овог одборничког сазива,  одржаног данас, 30. јуна, одборници су једногласно усвојили записник са претходног заседања од 16. јуна, а потом  донели Одлуку о Завршном рачуну буџета општине Ковин за 2022. годину.

Документ можете преузети у оквиру банера БУЏЕТ, Буџет 2022, или ако клинкнете овде

Донета је, по прибављеном Мишљењу Комисије за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије од 27. јуна 2023,  Одлука о усвајању предлога пројекта јавно-приватног партнерства за избор приватног партнера и доделе уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за услуге комуналне делатности – зоохигијене – спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама општине Ковин. Предлог пројекта је саставни део Одлуке, а сва акта у вези са овим ЈПП преузмите у наставку, испод текста извештаја.

На седници је донет Програм постављања привремених монтажних и покретних објеката на површинама јавне намене на територији општине Ковин, за период од 2023. до 2028. године.

Решењем је дата сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута „Установе за спорт“ Ковин, коју је управни одбор Установе донео на седници од 06. јуна 2023.године. Како се наводи у образложењу, из постојећег документа требало је уклонити непотребне одредбе које по свом концепту не одговарају „величини и задацима Установе заспорт“, као и ради правно-техничког усавршавања текста. Такође, документ се усаглашава са новим Законом о безбедности и заштити здравља запослених („Сл. гласник РС“, бр. 35/23), а врши се и промена адресе седишта, уместо „ЈНА 34“, уноси се адреса „Бранислава Нушића 2Б“.

Одборници су данас донели и трећу измену Плана генералне регулације за насељено место Ковин, односно Одлуку о доношењу циљаних измена и допуна ПГР за насељено место Ковин (ова тачка била скинута са седнице одржане 16. јуна, а сада је као допунска разматрана и усвојена, прим.аут). Текст Одлуке преузмите у документу испод извештаја.

Мишљење Комисије за ЈПП Владе РС
Одлука о усвајању предлога пројекта ЈПП, услуге зоохигијене
Одлука циљане измене и допуне ПГР за Ковин
Предлог пројекта ЈПП – дезинфекција, дезинсекција, дератизација