ИЗ ОПШТИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Из Одељења за инспекцијске послове Општинске управе Ковин обавештавају да ће у току марта вршити појачану контролу паркирања на јавним и зеленим површинама, у складу са Одлуком о комуналном уређењу насељених места на подручју општине Ковин.
Током марта, обавиће се и појачана контрола рада угоститељских објеката у циљу поштовања Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији Општине Ковин.

Фото: општина, архива 2020.