ИЗ ОПШТИНЕ

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА: УПОЗНАВАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА СА ПРАВИЛИМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВИТРИНА И ТЕЗГИ – АПЕЛ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Из Одељења за инспекцијске послове Општинске управе Ковин обавештавају да ће инспектори у току априла –  у форми службених саветодавнох посета – обилазити предузетнике и упознавати их са Актом о примени прописа, а све у вези са остваривањем права за постављање расхладних витрина и тезги за излагање робе на јавним површинама испред радњи.

Апел грађанима за чишћење јавних површина  

Овим путем инспектори упућују и апел свим грађанима да, услед почетка вегетације, редовно косе траву, односно чисте и уклањају растиње на јавној површини испред и око својих стамбених објеката у складу са чланом 8. став 5. Одлуке о комуналном уређењу насељених места на подручју општине Ковин, („Сл. лист општине Ковин“ бр. 16/2012, 11/2014-др. Одлука, 19/2014, 17/2016, 1/2017-др.Одлука,  7/2018, 12/2018, 1/2019, 10/2019 и 11/2021) у којем стоји: „Власници и корисници пословних објеката и породичних стамбених зграда дужни су да чисте и уклањају растиње на јавној површини испред и око свог објекта.“ Напомињемо да су истом одлуком предвиђене и санкције за игнорисање ове обавезе, па је за физичка лица предвиђена новчана казна у износу ос 20.000 динара за оне који „не очисте јавну површину“. Наравно, санкционисање је веома ретко, јер се рачуна да грађани воде рачуна о кошењу траве, уклањању корова и непотребног растиња са јавних површина испред и око објеката у којима живе.