ИЗ ОПШТИНЕ

НЕСВАКИДАШЊОМ ПРЕЗЕНТАЦИЈОМ АКТИВНОСТИ ОБЕЛЕЖЕН ДАН ШКОЛЕ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“

Разноврсним, занимљивим и пре свега едукативним активностима поводом Дана школе, колектив, ђаци и пријатељи ССШ „Васа Пелагић“ Ковин обележили су дан установе.

Овога пута, уз интерактивну позивницу и опис активности, уз „упутство за употребу“ на сајту школе. Зато топло препоручујемо путовање кроз дане школе, пратите на линку https://www.vasapelagickovin.edu.rs/index.php/novosti/120-novosti-2023-2024/1260-dan-skole-i-nedelja-puna-aktivnosti