ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

 • Оцењивање

 • Стручно усаврашавање

 • Радни односи

 • Правни оквир

 • УЉР

 • Уређивање сајта

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ЛЕР

 • Привреда и пољопривреда

 • Имовинско правни односи

 • ЛЕР

 • ИТ ЗАШТИТА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

 • Финансије

 • ЛПА

 • Јавне набавке

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ОПШТУ УПРАВУ

 • Јавна управа

 • Управни поступак

 • Матичарски послови

 • Борачко-инваклидска заштита

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 • Озакоњење

 • Грађевинарство

 • Грађевинска инспекција

 • Комунална инспекција