ИЗ ОПШТИНЕ

OБУКА ЗА СОФТВЕР „РЕГИСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН“

Обука за употребу софтвера Регистар непокретности у јавној својини општине Ковин, одржана је 06. августа 2020. године, у Општини Ковин. Обука је спроведена у оквиру пројекта „Унапређење руралног развоја кроз учинковито управљање имовином”, као саставни део активности развој софтверског решења за управљање јавном имовином у општини Ковин.
Пројекат се реализује у оквиру Програма Exchange 5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ).
Циљ обуке је да се учесници обуче за коришћење ефикаснијег софтверског решења за евиденцију и управљање јавном својином општине Ковин. Обуци је присуствовало шеснаест службеника Општинске управе Ковин, а у складу са епидемиолошком ситуацијом COVID 19 и прописаним мерама Владе Републике Србије, обука је одржана у две групе.
Пројекат има за циљ да допринесе руралном развоју општина Ковачица и Ковин кроз успостављање ефикасног система за управљање имовином и промовише опшринску имовину као инвестициони потенцијал ових опшина