ИЗ ОПШТИНЕ

ЗАВРШЕТАК ТЕХНИЧКОГ ДЕЛА КОМАСАЦИЈЕ У КО СКОРЕНОВАЦ И КО ПЛОЧИЦА

Из Комисије за комасацију катастарских општина Скореновац и Плочица обавештавају јавност да је при крају технички део започетог 2017. године, након што је о спровођењу овог важног посла на пољопривредном земљишту СО Ковин донела све потребне одлуке.
Сходно томе, ускоро ће на адресе око 4.000 учесника комасације почети да стижу решења о расподели комасационе масе, најпре за КО Скореновац, а потом за КО Плочицу.
Детаљније о наредним корацима и одлукама Комисије прочитајте испод вести, као и у оквиру банера „Комасација“, где објављујемо сва акта у вези са комасацијом пољопривредног земљишта у КО Скореновац и КО Плочица.

ЗАВРШЕТАК ТЕХНИЧКОГ ДЕЛА КОМАСАЦИЈЕ У КО СКОРЕНОВАЦ И КО ПЛОЧИЦА
Фото: архива из 2019.