ИЗ ОПШТИНЕ

РАСПИСАНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

Последња седница Привременог органа општине Ковин, 25. по реду, одржана је у четвртак, 20. августа.

Дан уочи конституисања нове СО Ковин и извршних органа општине, Привремени орган расписао је јавне позиве намењене регистрованим пољопривредним газдинствима, за 2020. годину и то: Јавни позив за субвенционисање инвестиције осигурања у пољопривредној производњи; Јавни позив за суфинансирање камата за пољопривредне кредите; Јавни позив за субвенционисање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава. Потиви, као и Образац пријава и Изјава за физичка средства објављују се овде, на огласној табли сајта Општине. Захтеви се подносе почев од 31. августа 2020, до утрошка предвиђених средстава, а најкасније до 01. новембра 2020. године.

На 25. седници донето је Решења о именовању директора библиотеке ,,Вук Караџић“ Ковин, којим је нови четворогодишњи мандат на функцији директора ове општинске установе додељен Јелени Стојановић, проф. разредне наставе из Баваништа.

Донета су и два решења о употреби текуће резерве: Дому здравља Ковин обезбеђено је 47.114,33 динара за плаћање фактура за испоручене енергенте и услуге комуникација за део пословног простора за јул 2020. године; Библиотеци „Вук Караџић“ Ковин одобрена су средства у износу од  385.000,00 динара, за реализацију услуга (додатна средства која нису могла бити планирана раније, а због увећаних трошкова спровођења мера у сузбијању епидемије изазване корона вирусом).

Фото: архива са 4. седнице