ИЗ ОПШТИНЕ

СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ НОВОГ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Конститутивну седницу новоизабрано Општинско веће општине Ковин одржало је у понедељак, 14. септембра и том приликом најпре донело Пословник о раду Општинског већа општине Ковин. Овај сазив чини укупно 9 чланова (председник и заменик председника општине по функцији, плус 7 већника).
Потом је, сходно почетку рада у четворогодишњем мандату, донет и Закључак о задужењу чланова Општинског већа по областима, а, како стоји у акту „ради реализације послова из изворног делокруга општине и пружања помоћи председнику општине у вршењу других послова из његове надлежности“ и то: Ратко Мосуровић, заменик председнице општине, за област спорта и удружења; др Срђан Ненек, лекар специјалиста ургентне медицине, за област здравства, дечије и борачке заштите и јавно здравље; Драган Секулић, мастер машинства, за област пољопривреде, руралног развоја и заштиту животне средине; Адријана Лакић, дипломирани правник, за област туризма, културе и омладине; Снежана Томић, дипломирани васпитач, за област локалне самоуправе и образовања; Јелена Иванковић, дипломирани струковни васпитач, за област социјалне политике, рада и запошљавања; Ђура Црепајски, дипл.инг.саобраћаја, за област саобраћаја и комуналне делатности; Клара Милошевић, дипломирани економиста, за област финансија, националне мањине и верске заједнице.


Веће је утврдило низ предлога који се упућују СО Ковин на даље разматрање и усвајање: Предлог одлуке о доношењу измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 96 у Ковину; Предлог одлуке о допуни Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији општине Ковин; Предлог одлуке о одређивању правца пружања државних путева који пролазе кроз насељена места на територији општине Ковин; Предлог решења о давању сагласности на Другу измену Програма пословања предузећа ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2020. годину; Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин. Прихваћени су и извештаји о раду и информације о степену усклађености планираних и реализованих активности у оба општинска јавна предузећа – „Ковинском комуналцу“ и „Ковин-гасу“, за првих шест месеци текуће 2020. године, о чему се такође коначно изјашњавају одборници СО Ковин на првом наредном заседању.

У оквиру својих надлежности, Веће је донело Правилник о седмој измени Правилника организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Ковин, Правобранилаштву општине Ковин, Буџетској инспекцији и Интерној ревизији. Дата је и сагласност Привредном друштву „Ветроелектране Балкан“ ДОО Београд да може изводити радове на текућем (редовном) одржавању некатегорисаних атарских путева који су обухваћени решењем о издатој грађевинској дозволи.
Једногласно су усвојене Листа корисника за субвенционисање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у 2020. години и текст појединачног уговора о томе, као и Листа корисника за суфинансирање камата за пољопривредне кредите у 2020. години и текст уговора о додели тих средстава. Веће је овластило председницу општине да потпише уговоре са корисницима у име општине Ковин.