ИЗ ОПШТИНЕ

ДОНЕТ БУЏЕТ ЗА 2021. И НОВА ОДЛУКА О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

На 6. седници актуелног сазива Скупштине општине Ковин, одржаној 18. децембра 2020, одборници су усвојили Одлуку о буџету општине Ковин за 2021. годину и Закључак о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2021. години. Сва акта у вези са буџетом за наредну годину налазе се у оквиру банера „Буџет“ – Буџет 2021.

Усвојен је Кадровски план Општинске управе и Правобранилаштва општине Ковин за наредну годину, као и Декларација о улози функције управљања људским ресурсима у општини Ковин.
Скупштина општине донела је Одлуку о месним заједницама на територији општине Ковин. Нова одлука ступила је на снагу 26. децембра, а престала је да важи досадашња донета 2016-те, са изменом из 2017. године.
Текст нове одлуке о МЗ, затим Кадровски план и Деларацију о УЉР можете преузети такође овде, на сајту општине Ковин, у одељку Локална самоуправа, https://www.kovin.rs/dokumenti-i-odluke-2020-2024/

Прихваћен је Извештај о ревизији правилности пословања Општине Ковин, који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. и на расходе за запослене у 2019. Години, као и Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе «Наша радост» Ковин, а предмет ревизије такође су биле јавне набаке и расходи за запослене у поменутом периоду.
Донето је решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2021. годину, затим на Програм пословања ЈП „Ковин гас“ Ковин за 2021. годину, на Програм рада и на финансијски план Туристичке организације општине Ковин за 2021. годину.

На почетку заседања, усвојен је Записник са 5. седнице одржане по хитном поступку 04.12.2020. године. На поменутом заседању усвојен је Извештај о извршењу буџета општине Ковин у периоду јануар – септембар 2020. године, као и последњи ребаланс локалног буџедта за ову годину: Одлукa о Трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2020. годину и Закључак о Трећој измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2020. години. Сва акта у вези са овим ребалансом објављена су на сајту Општине, https://www.kovin.rs/budzet-opstine-kovin/
На 5. седници донета је Одлука о изради Плана развоја општине Ковин за период 2021 – 2027. године (до израде овог документа, основ планирања биће Стратегија одрживог развоја општине Ковин 2014-2020, стоји у одредбама Одлуке), Одлука о јавним расправама, Одлука о изради измена и допуна Детаљне регулације инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље „Чибук“ у Мраморку, Одлука о додељивању посебних права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији је оснивач општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује, као и Одлука о допуни Пословника Скупштине општине Ковин (допуном се дефинише појам „телефонске седнице СО“, а у светлу измењених околности изазваних пандемијом због Covida-19, прим.аут)
Донета су и решења о давању сагласности на Другу измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2020. годину; о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2020. годину. Донето је и Решење о измени Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Ковин, као и Решења о измени Решења о образовању Стручног тима. На 5. седници именован је нови сазив Савета за младе СО Ковин. Све поменуте одлуке и решења са седнице СО Ковин од 4. децембра објављене су у „Службеном листу општине Ковин“ бр. 23/2020, који се може преузети са банера на почетној страници општинског сајта, путем линка https://www.kovin.rs/sluzbeni-list/

Усвојене су информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковински комуналац“ Ковин и ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период од 01.01, до 30.9.2020. године.
Одборници су усвојили Информацију о броју ученика и одељења основних и средњих школа на крају школске 2019/2020. и почетку 2020/2021. године, успеху ученика на крају школске 2019/2020. године, упису ученика у први разред, стручној заступљености наставе и припремљености школа на почетку школске 2020/2021. године.