ИЗ ОПШТИНЕ

СА ОСМЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА – ПРВЕ У ОВОЈ ГОДИНИ

Општинско веће општине Ковин одржало је у петак, 29. јануара, прво заседање у 2021. години. Већници су најпре утврдили предлоге одлука о којима ће расправљати и коначно се изјашњавати одборници Скупштине општине Ковин и то: одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Ковин за 2020. годину; одлуке о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин Дому здравља „Ковин“ Ковин; одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите на територије општине Ковин; одлуке о измени Одлуке о трошковима у поступцима урбанистичког планирања и изградње објекта; одлуке о измени Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ковин; одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара; одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама; одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама; одлуке о измени Одлуке о боравишној такси. Пред Већем су били и нацрти двеју нових одлука: о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Ковин, као и о ауто такси превозу путника и лимо сервису на територији општине Ковин. Прихваћени су у форми предлога и такође упућени СО Ковин на усвајање.

Општинско веће је на овој седници донело Одлуку о расподели средстава из буџета општине Ковин за годишње програме организацијама у области спорта на територији општине Ковин за 2021. годину. Такође, донета је и Одлука о одобравању бесплатног коришћења и додели термина у спортском салама и спортским објектима за спортске активности и тренирање учесницима у систему спорта на територији општине Ковин за 2021. годину.

Донета је и Одлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години. На основу ове одлуке, биће расписан конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ковин у 2021. години.

Већници су донели и Одлуку о покретању поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Ковин – пословног простора у Ковину, ЈНА 2/1 – канцеларија бр.5 , усвојен је текст огласа и донето решење о образовању Комисије за прикупљање понуда.

Донете су и две одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин прикупљањем писмених понуда и то: парцеле бр. 1503 у КО Плочица и  парцеле бр. 951/1 у КО Дубовац. Веће је усвојило текстове огласа за прикупљање понуда за отуђење поменутих парцела и донело решења о образовању комисија које ће спровњести поступак.

На 8. седници расписан је и  први Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма рада и пројеката удружења за 2021. годину и односи се на област управљања ванредним ситуацијама.

Одлукама Већа анексирано је неколико уговора: анекс I уговора о закупу пословног простора између Општине Ковин и Општинског одбора Српске напредне стране Ковин; анекс II уговора о закупу пословног простора између Општине Ковин и Салона лепоте „STILL“; анекс III уговора о закупу пословног простора у згради „Центар за културу“ Ковин између Општине Ковин и Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „Рудник“ Ковин А.Д. Ковин.

Општинско веће дало је сагласност Месној заједници Скореновац за постављање видео надзора на згради месне заједнице.

Донет је и закључак о прихватању Информације о начину расподеле донације у виду пластичних гајбица.

На почетку заседања, усвојен је записник са 10. телефонске седнице, одржане 30. децембра 2020. године.