ИЗ ОПШТИНЕ

БИБЛИОТЕКА СЕ ЗАТВАРА ЗА ЧИТАОЦЕ ОД 10. НОВЕМБРА ДО КРАЈА ГОДИНЕ

Из Библиотеке ,,Вук Караџић“ Ковин обавештавају да – због планираних грађевинских радова у Ковину и ревизије књига у Ковину и у огранцима – установа неће радити од 10. новембра, па све до 31. децембра текуће, 2021. године.
У овом важном саопштењу се наводи следеће:
,,Поштовани корисници,
Ускоро нам почињу радови у поткровљу, као и ревизија књига у градској библиотеци и огранцима, те ће електронски библиотечко-информациони систем са узајамном каталогизацијом (COBISS) бити закључан. Овим путем вас обавештавамо да ћемо до краја године бити затворени за читаоце, а заинтересовани могу вратити или преузети више књига до 10. новембра. Хвала на стрпљењу и разумевању.
Ваша Библиотека ,,Вук Караџић“ Ковин’’.
Из Библиотеке још образлажу да су, према чл. 42. Закона о библиотечко-информационој делатности, све библиотеке у библиотечкој мрежи РС, ради утврђивања стварног стања и отписа фондова, дужне да обављају ревизију библиотечко-информационе грађе и извора.
Напомињу још да овог месеца Библиотека ,,Вук Караџић“ улази у последњу фазу реконструкције објекта са променом намене таванског простора у седишту у Ковину, што подразумева адаптацију поткровља у дечју библиотеку, простор за књижевне сусрете и дигиталну учионицу.